Luonnontieteellisen keskusmuseon uudeksi johtajaksi Paula Kankaanpää

Helsingin yliopiston rehtori on nimittänyt FT Paula Kankaanpään Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen johtajaksi.

Luonnonmaantieteestä väitellyt FT Paula Kankaanpää toimi vuodesta 2015 Suomen ympäristökeskuksen merikeskuksen johtajana. Tätä ennen hän työskenteli 15 vuotta Arktisen keskuksen johtajana. Hän on toiminut myös tutkimuksesta vastaavana vararehtorina Lapin yliopistolla sekä ympäristöministeriössä ylitarkastajana.

– Kaikki, mitä Luomus edustaa, istuu mahtavasti aikaisempaan työuraani. Luomuksen rooli entistä tärkeämpänä luontotiedon tuottajana ja välittäjänä yhteiskunnan suuntaan on todella merkittävä, Paula Kankaanpää toteaa.

Luomuksessa yhdistyvät luonnontieteellisten kokoelmien kehittäminen, tutkimus ja monipuoliset yleisökohteet. Kankaanpäälle on tiedekeskuksen johtajana kertynyt kokemusta näyttelytoiminnasta. Myös tutkimusinfra ja ympäristön tilan seuranta ovat tuttua työtä.

Esimerkkinä Luomuksen roolista yhteiskunnassa Kankaanpää nostaa esiin Suomen Lajitietokeskuksen.

– Digitaalinen lajitietokeskus, ja sen avoimesti jakama tieto on upea esimerkki pitkäjänteisestä ja yhteiskunnallisesti merkittävästä työstä, jota Luomus tekee. On kunnia saada jatkaa sen kehitystä eteenpäin, Kankaanpää sanoo.

Perustutkimukselle ja pitkäaikaisseurannoille vahva tuki

Luomuksen koordinoimat pitkäaikaiset lajiseurannat ja niiden tuottama aineisto ovat nousseet ilmastonmuutoksen ja luontokadon myötä suureen arvoon.

– Seurantoja ei voida tehdä kilpaillulla hankerahoituksella. Se on vuosikymmeniä ja -vuosisatoja kestävää välttämätöntä perustyötä, Kankaanpää toteaa. 

Hän korostaa myös perustutkimuksen merkitystä.

– Soveltava tutkimus tukee päätöksentekoa ja se on nykyaikana myös näkyvää. Perustutkimus on kuitenkin kaiken pohja, siihen täytyy panostaa ja sen tuloksista kertoa kiinnostavasti kaikille.

– Luonto kiehtoo ihmisiä. Tämän inspiraation kautta löytyy varmasti motivaatio ympäristönsuojeluun tai yhteiskunnalliseen toimintaan, Kankaanpää toivoo.

Luomuksen johtajana aiemmin toiminut Aino Juslén siirtyi Suomen ympäristökeskus SYKEn Luontoratkaisut -yksikön johtajaksi vuoden vaihteessa ja Kankaanpää aloitti tehtävässään 16. tammikuuta 2023.