Lammin biologinen asema saa ympäristötutkimuksen yhteisrahoitteisen professuurin

Hämeenlinnan kaupungin, Hämeen liiton, Vanajavesisäätiön ja Helsingin yliopiston rahoittaman professorin tehtävänä on tutkia erityisesti vesiympäristöä, kehittää Lammin biologisen aseman tutkimustoimintaa ja edistää yhteistyömahdollisuuksia maakunnan muiden toimijoiden kanssa.

Hämeenlinnan kaupunki, Hämeen liitto, Vanajavesisäätiö ja Helsingin yliopisto allekirjoittavat Lammin biologiselle asemalle sijoittuvan ympäristötutkimuksen professuurin rahoitussopimuksen 25. lokakuuta. Viisivuotinen professuuri alkaa 1. elokuuta 2019. Määräaikainen professuuri on alun perin perustettu 2004, ja rahoitussopimus on tätä ennen uusittu kahdesti, vuosina 2008 ja 2014.

Ympäristötutkimuksen professorin tehtävänä on erityisesti vesiympäristöön liittyvä ympäristöntutkimus. Hän myös kehittää Lammin biologisella asemalla tehtävää tutkimustoimintaa ja osallistuu opinnäytetöiden ohjaukseen. Ympäristötutkimuksen professori on yhdessä Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kanssa mukana myös tiedekunnan opiskelijoille suunnatun opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lisäksi professuurin haltijan tehtävänä on edistää mahdollisuuksia kehittää Kanta-Hämeen maakuntaa kestävän kehityksen, luonnonvara-alan ja biotalouden osaamis- ja innovaatiokeskittymäksi muiden alueella toimivien tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden sekä viranomaisten kanssa. Hän myös osallistuu Vanajavesikeskuksen toimintaan.

Professuuri kytkeytyy Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituuttiin (HELSUS).