Kumpulan kampuksen esihautomo käynnistää uuden yrityshautomohankkeen

Yliopiston uuden yrityshautomohankkeen ensimmäinen ohjelma syväteknologiaan, tekoälyyn ja kestävyyteen erikoistuville startup-yrityksille käynnistyy 6. toukokuuta. Aiheesta kiinnostuneet tiimit ja henkilöt voivat hakea mukaan ohjelmaan 24. huhtikuuta mennessä.

Helsingin yliopiston innovaatio- ja yrittäjyyspalvelutiimi ilmoittaa hausta ensimmäiseen esihautomo-ohjelmaan, joka on tuotettu yhdessä Helsinki Think Companyn kanssa ja jonka on mahdollistanut Helsingin kaupunki. Kumpulassa toimiva esihautomo syväteknologiaan, tekoälyyn ja kestävyyteen erikoistuville startup-yrityksille ottaa vastaan hakemuksia 24.4. asti kaikilta Helsingin yliopistoyhteisön jäseniltä – opiskelijoilta, tutkijoilta, professoreilta, henkilöstöltä ja alumneilta – sekä uteliailta helsinkiläisiltä, joilla on mullistavia ideoita.

– Tervetulleita ovat kaikki, jotka ovat valmiita viemään esihautomossa kehittämiään ratkaisuja eteenpäin pääkaupunkiseudulla ohjelman aikana kartuttamansa osaamisen avulla, toteaa projektipäällikkö ja hautomon vetäjä Andrés Peña Archila.

– Uskomme, että ohjelma tarjoaa intohimoisille tiimeille ja yksilöille, joilla on huippuluokan ideoita, helposti lähestyttävän alustan oppia kaiken tarvittavan vaikuttavien ratkaisujen kehittämiseen ja seuraavien vaiheiden suunnitteluun, kertoo projektikoordinaattori ja esihautomon vetäjä Sanna Kujala.

– Ohjelman osallistujat saavat tilaisuuden tehdä unelmistaan totta ja auttaa rakentamaan parempaa maailmaa meille kaikille.

Toukokuun 6. päivästä lähtien ohjelmaan valitut tiimit ja yksilöt saavat seitsemän viikon ajan heille kohdistettua tukea yliopistolta, johon sisältyy yliopiston omien asiantuntijoiden ja vierailevien osaajien vetämiä työpajoja, huolellisesti valittujen asiantuntijoiden tarjoamaa henkilökohtaista ohjausta sekä innoittavien puhujien ajatuksia herättäviä puheenvuoroja. Ohjelman päätöstilaisuudessa 16.6. osallistujat esittelevät kehittämänsä ratkaisut yritysedustajien muodostamalle paneelille, joka tarjoaa heille kallisarvoista palautetta ja suosituksia siitä, miten edetä jatkossa.

Ohjelman lopussa osallistujille tarjotaan mahdollisuutta jatkaa syyskuussa 2022 alkavassa syväteknologian, tekoälyn ja kestävyyden hautomo-ohjelmassa. Siinä mukaan valituille tiimeille tarjotaan 6–12 kuukauden ajan kohdennettua ohjausta, mentorointia ja tukea, joiden avulla ne voivat keskittää kaikki voimansa startup-yrityksen perustamiseen kehittämänsä ratkaisun pohjalta.

– On jännittävää nähdä, millaisia ideoita ohjelmaan tarjotaan. Olemme varmoja siitä, että tämä ja kaikki muut hautomohankkeen alla tulevaisuudessa toimivat hautomot ovat merkittävä askel niin Helsingin yliopistolle kuin koko maailmallekin, sanoo innovaatio- ja yritystoiminnan startup-kumppanuuksien vanhempi asiantuntija Alfonso Gutierrez.

Hautomo-ohjelmat

Kumpulassa käynnistyvä ohjelma on ensimmäinen Helsingin yliopiston innovaatio- ja yrittäjyyspalvelutiimin ja asianosaisten tiedekuntien järjestämistä esihautomoista ja hautomoista. Yliopiston hautomotoimintaan osallistuvat myös Helsinki Think Company, Helsingin innovaatiopalvelut ja Helsingin kaupunki. Yliopisto pyrkii ohjelmien avulla kannustamaan kaikkia sidosryhmiään kanavoimaan niitä yhdistävän asiantuntemuksen ja intohimon vaikuttavan yritystoiminnan käynnistämiseen.

Yliopiston hautomohanke on osa Helsinki kaupungin laajempaa Kampusinkubaattorit-ohjelmaa, joka rahoittaa hautomoita pääkaupunkiseudun yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Helsingin yliopiston panokseen kuuluu kymmenkunta yliopiston kampuksilla vuosittain järjestettävää tiettyihin teemoihin liittyvää hautomo-ohjelmaa. Vaikka ohjelmat sijoitetaan teemoihin parhaiten sopiville kampuksille, kaikkia kiinnostuneita tahoja kehotetaan hakemaan mukaan omista sidonnaisuuksistaan riippumatta.

 

Lisätietoja

Hautomohankkeen verkkosivut: https://helsinki.fi/incubators (vain englanniksi)

Sanna Kujala, projektikoordinaattori ja esihautomon vetäjä, sanna.kujala@helsinki.fi

Andres Archila, projektipäällikkö ja hautomon vetäjä, andres.archila@helsinki.fi,

Alfonso Gutierrez, innovaatio- ja yritystoiminnan startup-kumppanuuksien vanhempi asiantuntija, alfonso.gutierrez@helsinki.fi