Kilpisjärven biologisen aseman entisen johtajan Antero Järvisen muotokuva paljastettiin

Vuonna 2020 eläkkeelle jääneen Antero Järvisen muotokuvan on ottanut valokuvaaja Markku Pajunen.

Helsingin yliopiston Kilpisjärven biologisen aseman johtajana 42 vuoden ajan toimineen Antero Järvisen muotokuva paljastettiin 3. marraskuuta Viikin kampuksella. Muotokuva on valokuva, jonka on ottanut valokuvaaja Markku Pajunen.

Eläinekologian alalta vuonna 1984 väitellyt ja samana vuonna eläintieteen dosentiksi nimitetty Antero Järvinen on kansainvälisesti arvostettu ekologian ja erityisesti pohjoisen luonnon tutkija. Tutkimuksissaan Järvinen on keskittynyt erityisesti pohjoisten lintupopulaatioden dynamiikkaan ja siihen, miten vuodesta toiseen voimakkaasti vaihtelevat ympäristöolosuhteet vaikuttavat niiden elinkiertoihin.  

Antero Järvinen opetustoiminnasta nousee esille erityisesti hänen vuosittain järjestämänsä subarktisen ekologian kurssi. Lisäksi hänellä oli useina vuosina vastuu humanistisen tiedekunnan saamentutkimuksen opintokokonaisuuden ekologian opetuksesta.  

Tutkimus- ja opetusasioidensa lisäksi Antero Järvinen on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja ja valistaja. Hän on ottanut aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin Suomen luontoa ja ihmisten toimintaa koskeviin aiheisiin lukuisilla kirjoituksilla esimerkiksi Helsingin Sanomissa ja Lapin Kansassa. 

Antero Järvinen jäi eläkkeelle 1. tammikuuta 2020. Hänen muotokuvansa luovutettiin Helsingin yliopiston taidekokoelmiin, ja se sijoitetaan Kilpisjärven biologisen aseman tiloihin.