”Henkilöstö tekee Soc&komin” – Uusi rehtori haluaa panostaa hyvinvointiin ja tutkimukseen

Svenska social- och kommunalhögskolanin uusi rehtori Tuomas Martikainen haluaa edistää kansainvälistymistä ja tutkimuspohjan laajentamista unohtamatta tärkeintä – henkilöstöä.

– Aika on kulunut uskomattoman nopeasti, ja olen oppinut valtavasti uutta!

Näin kertoo tuntemuksistaan Tuomas Martikainen noin kolme kuukautta Svenska social- och kommunalhögskolanin (Soc&komin) rehtorin pestin alkamisesta.

Tammikuussa rehtorina aloittanut Martikainen on filosofian tohtori ja uskontotieteen dosentti Helsingin yliopistossa.

Hänellä on pitkä akateeminen ura yliopistomaailmassa, ja hän tunsi Soc&komin jo ennen nimitystään rehtoriksi, sillä hän on toiminut siellä aiemmin etnisten suhteiden professorina ja hallituksen ulkopuolisena jäsenenä.

– Rehtorina työskentely on kuitenkin antanut minulle aivan uuden käsityksen Soc&komista ja sen toiminnasta, Martikainen huomauttaa.

Martikaisen mukaan yksi syy rehtorin tehtävän hakemiseen olivat hänen hyvät muistonsa Soc&komista. Toisena syynä hän mainitsee sen, että on kiinnostunut oppimaan, miten pieni yksikkö toimii suuremman alaisuudessa.

– Soc&kom on moniin muihin yksiköihin verrattuna pieni, mutta toimimme hyvin suuren yliopiston sisällä, ja meidän on otettava kantaa moneen Helsingin yliopistossa tapahtuvaan asiaan. Se on erittäin mielenkiintoista, mutta huomaan, että hallintorakenteen käsittämiseen menee paljon aikaa.

Rehtori tukee henkilöstöä

Martikaisen mukaan rehtorin tärkeimmät tehtävät voidaan tiivistää yhteen virkkeeseen: rehtori varmistaa, että kaikki toimii kuten pitää, ja auttaa Soc&komia tekemään oikeat valinnat tulevaisuutta silmällä pitäen.

– Täytyy kuunnella ulkopuolelta tulevia signaaleja ja sopeuttaa toimintaa niihin. Konkreettisena esimerkkinä tästä on rekrytointiohjelmamme. Sillä on pitkäaikaisia vaikutuksia organisaatioon, koska henkilöstö muodostaa toiminnan perustan.

Kysymykseen toiminnan kehittämisestä Martikainen vastaa korostamalla kahta seikkaa: kansainvälistymistä ja tutkimuspohjan laajentamista. Hän uskoo, että Ukrainassa käytävän sodan myötä katseet kääntyvät länteen ja pohjoismaisesta yhteistyöstä tulee yhä tärkeämpää.

– Haluan kehittää olemassa olevia pohjoismaisia kontakteja ja tukea niitä, jotka tarvitsevat apua uusien yhteyksien muodostamisessa.

Martikainen sanoo luottavansa henkilöstön osaamiseen ja ammattitaitoon ja haluavansa tukea henkilöstöä tutkimuksessa.

– Minulla itselläni on paljon kokemusta tutkimustoiminnasta, minkä vuoksi kehitän mielelläni Soc&komin tutkimusprofiilia. Sillä saralla suurin haaste on laajentaa henkilöstöltä tulevien tutkimusaloitteiden kattavuutta.

Martikainen haluaa muistuttaa kaikkia siitä, että Soc&kom on ainutlaatuinen paikka yliopistossa, ja vertaa sitä kaupungin sisällä olevaan kylään. Hän toivoo, että kaikilla opiskelijoilla on aikaa nauttia opiskeluajastaan ja että he voivat hyödyntää tarjolla olevia mahdollisuuksia.

Martikainen haluaa työntekijöiden tietävän, että hän työskentelee rehtorina heitä varten.

– Henkilöstö tekee Soc&komin. Henkilöstö opettaa ja tekee tutkimusta, kun taas minä olen täällä tukemassa ja auttamassa ongelmatilanteissa. Toivonkin, että kaikki viihtyvät täällä ja työskentelevät hyvien kollegojen kanssa.

Svenska social- och kommunalhögskolan

Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) on Helsingin yliopiston itsenäinen yksikkö, joka keskittyy ruotsinkieliseen yhteiskuntatieteelliseen opetukseen ja tutkimukseen ja jolla on vahva pohjoismainen profiili. Helsingin yliopiston suurimpana ruotsinkielisenä yksikkönä olemme myös tärkeä osa yliopiston kaksikielistä toimintaa.

Tutkimusprofiilissamme yhdistyvät pohjoismaisen hyvinvoinnin tutkimus sekä etnisten suhteiden ja viestinnän tutkimus. Pyrimme vastaamaan pohjoismaisen hyvinvointimallin uusiin haasteisiin innostavassa ja monitieteisessä tutkimus- ja opetusympäristössä.

Meillä voi opiskella journalistiikkaa ja viestintää, sosiaalityötä ja sosiaalipolitiikkaa, sosiaalipsykologiaa, valtio-oppia (erityisesti hallintotiedettä), sosiologiaa ja oikeustiedettä yhteiskuntatieteiden kandiohjelmassa. Soc&komilla on yhdessä Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kanssa valtakunnallinen vastuu sosiaalityön ruotsinkielisestä koulutuksesta. Tarjoamme myös Suomen ainoana ruotsinkielisenä yliopistoyksikkönä koulutusta journalistiikassa ja sosiaalipsykologiassa kandi- ja maisteritasolla yhteistyössä valtiotieteellisen tiedekunnan kanssa. Soc&kom koordinoi yhdessä valtiotieteellisen tiedekunnan kanssa ruotsinkielistä yhteiskuntatieteiden maisteriohjelmaa.

Soc&komissa on noin 450 opiskelijaa ja 60 opetus- ja tutkimushenkilöstön jäsentä.