Helsinki University Pressillä menestyksekäs ensimmäinen toimintavuosi – julkaisut keräsivät yli 12 000 katselukertaa

Helsingin yliopiston avoimen, kansainvälisen tiedekustantamon julkaisutoiminta käynnistyi viime vuonna. Vastajulkaistun vuosiraportin perusteella ensimmäinen toimintavuosi oli erinomainen. Kustantamon julkaisuja tai niiden osia katsottiin yli 12 000 kertaa, ja ne tavoittivat lukijoita ympäri maailman.

Helsingin yliopiston kirjaston alaisuudessa toimivan, avoimiin julkaisuihin keskittyneen tiedekustantamo Helsinki University Pressin (HUP) ensimmäinen toimintavuosi oli onnistunut.

Kustantamo julkaisi vuonna 2020 kuusi kirjaa, joista yksi ilmestyi Valtiotieteellisen yhdistyksen Pro et Contra. Books from the Finnish Political Science Association -kirjasarjassa. Lisäksi HUP julkaisi kolmea kansainvälistä tiedelehteä, joilla on omat, kustantamon ulkopuoliset toimituskuntansa. Vuonna 2020 näissä lehdissä julkaistiin 44 vertaisarvioitua artikkelia.

HUPin tavoitteita, julkaisuja ja tuloksia eritellään tarkemmin kustantamon tuoreessa, englanninkielisessä vuosiraportissa.

HUPin julkaisut tavoittavat globaalin yleisön – myös kehittyvissä maissa

Kustantamon tarkoituksena on saattaa julkisin varoin tuotettu tutkimustieto mahdollisimman laajan lukijakunnan ulottuville. Tämän vuoksi julkaisukieli on pääosin englanti, ja kaikki julkaisut ovat verkossa vapaasti saatavilla.

Ensimmäisen toimintavuotensa aikana kustantamo saavutti varsin kansainvälisen yleisön: HUPin julkaisuja tai niiden osia ladattiin tai katsottiin vuonna 2020 lähes 12 500 kertaa yli 130:ssa maassa ja yli 1 500:ssa yliopistossa tai instituutissa. Vaikka julkaisuja luettiin eniten globaalissa pohjoisessa, saavuttivat HUPin kirjat hyvin lukijoita myös globaalista etelästä.

– Julkaisujen leviäminen eri puolille maailmaa on ilahduttanut meitä valtavasti, sillä kustantamo on alusta asti halunnut saattaa tutkimustietoa myös kehittyvien maiden yliopistojen ja päätöksentekijöiden saataville, toteaa HUPin kustannusjohtaja Leena Kaakinen.

Kaakinen on tyytyväinen myös ensimmäisen toimintavuoden aikana julkaistujen kirjojen ja lehtien temaattiseen moninaisuuteen sekä sisällölliseen laatuun. Julkaisuissa on edustettuna useita humanistisen ja yhteiskunnallisen tutkimuksen aloja, ja vertaisarviointi sekä toimitustyö on ollut huolellista.

HUPin lähtökohtana on ollut alusta asti julkaista kansainvälisesti korkeatasoista tutkimuskirjallisuutta. Julkaisujen saaman palautteen perusteella kunnianhimoinen tavoite on täyttynyt hyvin, ja julkaisut on otettu osaksi ajankohtaista tieteellistä keskustelua: kustantamon kolmesta ensimmäisestä kirjasta julkaistiin vuoden 2020 aikana seitsemän kirja-arviota sekä suomalaisissa että kansainvälisissä tiedelehdissä.

Vahvalta pohjalta uuteen julkaisuvuoteen

Kustannusjohtaja Kaakisen mukaan menestyksekäs ensimmäinen vuosi luo hyvää pohjaa kustantamon tulevaisuudelle.

– Julkaisuprosessimme ja sisällölliset painotuksemme ovat osoittautuneet toimiviksi, ja uskon, että olemme pystyneet palvelemaan laajan yleisön ohella myös kustantamomme kautta julkaisseita tutkijoita. Tavoitteenamme on ollut tietenkin rakentaa myös kustantamoa, johon niin kirjoittajat kuin lukijatkin voivat luottaa ja jota tutkijoiden on helppo lähestyä, Kaakinen luonnehtii.

Tällä hetkellä HUPin julkaisuprosessin eri vaiheissa on jo seitsemän kirjaa. Kustantamon julkaisumäärä kasvaa vuonna 2021 odotetusti, ja tiedossa on myös sisällöllisesti kiinnostava julkaisuvuosi.

– Tulossa on monipuolinen kattaus tiedejulkaisuja, jotka käsittelevät muun muassa militarismia ja isänmaallisuutta Venäjällä, ilmastonmuutokseen sopeutumista, sotahistoriaa sekä Nokiaa ja sen vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan, Kaakinen lupailee.

HUPin 2021 ensimmäinen julkaisu on kansainvälisesti tunnetun Kant-tutkijan Kenneth R. Westphalin teos Kant’s Transcendental Deduction of the Categories: Critical Re-Examination, Elucidation and Corroboration.

Lue Helsinki University Pressin englanninkielinen vuoden 2020 raportti täältä.

Lisätietoja:

Anna-Mari Vesterinen, viestintä- ja toimituspäällikkö, Helsinki University Press
Puh. +358 50 406 2824
anna-mari.vesterinen@helsinki.fi