Helsinki University Press – uusi kanava avoimelle tiedejulkaisemiselle

Helsingin yliopiston oma kansainvälinen tiedekustantamo, Helsinki University Press, on julkaissut ensimmäiset teoksensa. Julkaisut ovat vapaasti kaikkien saatavilla kustantamon nettisivuilla.

Yliopiston kirjaston alaisuudessa toimiva Helsinki University Press (HUP) on tutkijavetoinen ja epäkaupallinen tiedekustantamo, joka palauttaa tutkijat tiedejulkaisemisen keskiöön. HUP tarjoaa tutkijayhteisölle tukea ja palveluita, jotta avoin julkaiseminen olisi kitkatonta ja tutkimustulokset leviäisivät mahdollisimman laajalle. HUPin julkaisupäätökset tekee tutkijoista koostuva toimitusneuvosto vertaisarvioiden perusteella, ja sen kaikki julkaisut ovat verkossa vapaasti luettavissa ja ladattavissa.

– Helsinki University Pressiä perustettaessa keskustelimme paljon tutkijoiden kanssa heidän toiveistaan ja näkemyksistään, sillä halusimme rakentaa kustantamosta ja sen palveluista tutkijoiden tarpeiden mukaisen. Olemme olemassa juuri tutkijoita ja tutkimustiedon leviämistä varten, painottaa HUPin kustannusjohtaja Leena Kaakinen.

HUP on avoin kaikille tutkijoille eli se palvelee myös muita kuin Helsingin yliopiston tutkijoita. Julkaisut ovat pääosin englanninkielisiä ja tavoittavat lukijat ympäri maailmaa. Kustantamo on osa uusien yliopistokustantamoiden aaltoa – avoimia kustantamoja ovat viime vuosina perustaneet monet yliopistot, kuten University College London, London School of Economics and Political Science ja Tukholman yliopisto.

Ammattimaista palvelua tutkijan ehdoilla

Ensimmäiseksi uusi kustantamo julkaisee kolme kirjaa ja yhden lehden.

Emeritusprofessori Jukka Gronowin taloussosiologinen tutkimus Deciphering Markets and Money: A Sociological Analysis of Economic Institutions analysoi erilaisten taloudellisten markkinoiden muodostumisen sosiaalisia edellytyksiä ja ehtoja – taiteen ja kulttuurin markkinoista finanssimarkkinoihin. Gronow kertoo, että uusi kustantamo kiinnosti häntä julkaisukanavana.

– HUP tarjosi arvokasta apua muun muassa kielentarkastukseen. Julkaisuprosessi oli varsin sujuva ja vastasi aikaisempia kokemuksiani – parhaiden – perinteisten kustantamojen työskentelystä, Gronow toteaa.

Toinen teos on professori Sami Pihlströmin uskonnonfilosofinen monografia Pragmatic Realism, Religious Truth, and Antitheodicy: On Viewing the World by Acknowledging the Other . Pihlström tutkii teoksessaan ”ikuisia” kysymyksiä, jotka koskevat inhimillisen kärsimyksen merkitystä tai merkityksettömyyttä, uskonnollista uskoa ja todellisuuden perusluonnetta.

– Kun HUP aloitti toimintansa, päädyin sekä tarjoamaan omaa kirjaideaani että osallistumaan uuden kustantamon toimintaan toimitusneuvoston jäsenenä. Humanistisilla aloilla on välttämätöntä julkaista tulevaisuudessakin monografioita, Pihlström sanoo.

Professorien Kristiina Brunilan ja Lisbeth Lundahlin toimittama artikkelikokoelma Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices tarttuu ajankohtaiseen kysymykseen, siihen kuinka nuoret siirtyvät koulusta töihin tai koulutusasteelta toiselle. Teos analysoi nuorten omia sekä alan ammattilaisten ja päättäjien näkemyksiä siirtymien onnistumisesta ja epäonnistumisesta. Brunila ja Lundahl liputtavat avoimuuden puolesta:  

– Meille avoimuus on todella relevantti asia, sillä toivomme kirjamme tavoittavan tiedeyhteisön lisäksi myös päätöksentekijät ja kasvatusalan ammattilaiset. Tutkijoiden pitäisi arvostaa avoimuutta – emme voi vaatia tutkimusrahoitusta, jos emme avaa tutkimustuloksia myös yliopistojen ulkopuolelle.

HUPin ensimmäinen lehti on kansainvälisesti tunnettu ja jo asemansa vakiinnuttanut Redescriptions: Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory, joka muuttuu nyt avoimeksi. Lehden toinen päätoimittaja, professori Tuija Pulkkinen korostaa avointen julkaisujen laatua:

– HUPin kaltaiset ammattimaista palvelua tarjoavat tiedekustantajat ovat tärkeitä, sillä ne varmistavat avoimen julkaisemisen korkean laadun ja samalla pitävät julkaisemisen kulut maltillisina institutionaalisen rahoituksen turvin. Redescriptions ottaa nyt rohkean askeleen kohti tiedejulkaisemisen uutta maailmaa.

---

Lisätietoja: Anna-Mari Vesterinen, viestintä- ja toimituspäällikkö, Helsinki University Press, 

anna-mari.vesterinen@helsinki.fi