Helsingin yliopiston sijoitustuotto oli +13,5 prosenttia vuonna 2023

Arvopaperisalkun keskimääräinen vuosituotto on ollut +11,6 prosenttia vuoden 2019 alusta. Akateemisen tutkimuksen pohjalle rakentuvan sijoitusstrategian kulmakiviä ovat hajauttaminen, alhaiset kustannukset ja ilmastonmuutoksen torjunta.

Helsingin yliopiston arvopaperisalkun tuotto oli +13,5 prosenttia vuonna 2023. Tuottoa nostivat ensisijaisesti maailmanlaajuisesti sijoittavat vastuulliset osakeindeksirahastot. Salkun arvo oli 672 miljoonaa euroa vuoden lopussa.

– Kulunut vuosi kohteli eri maiden talouksia epäyhtenäisesti. Meillä on kuitenkin välillisesti omistusosuus tuhansista yrityksistä maailmanlaajuisesti, minkä vuoksi hyödyimme maailmantalouden kasvusta. Sijoituskohteidemme hiili- ja kustannusjalanjälki oli lisäksi erittäin maltillinen, toteaa Helsingin yliopiston sijoitusjohtaja Anders Ekholm.

Helsingin yliopiston arvopaperisalkun keskimääräinen vuosituotto on ollut +11,6 prosenttia vuoden 2019 alusta, jolloin yliopisto siirtyi nykyiseen sijoitusstrategiaan. Strategia rakentuu akateemisen tutkimuksen pohjalle, ja sen kulmakiviä ovat hajauttaminen, alhaiset kustannukset sekä ilmastonmuutoksen torjunta. Sijoituskohteiden keskimääräinen vuosikustannus (Total Expense Ratio) on alle 0,1 prosenttia. Kohteista on suljettu pois fossiilisten polttoaineiden tuottajat.