Helsingin yliopiston sijoitustoiminnan tulos edelleen yli tavoitteiden epävakaasta vuodesta huolimatta

Helsingin yliopiston arvopaperisijoitukset ovat vuosina 2019–2022 tuottaneet keskimäärin yli 11 prosenttia vuodessa, vaikka vuoden 2022 tulos painui yli 15 prosenttia negatiiviseksi. Yliopisto noudattaa sijoittamisessa strategiaa, joka perustuu rahoitustieteeseen sekä kestävän kehityksen edistämiseen.

Kansainvälisten pääomamarkkinoiden kehitys painoi Helsingin yliopiston arvopaperisijoitusten tuoton 15,67 prosenttia negatiiviseksi vuonna 2022, samalla kun vertailuindeksi tuotti -12.90 prosenttia. Erotuksen selitti ensisijaisesti fossiilisia polttoaineita tuottavien yritysten poissulkeminen sijoitussalkusta sekä listattujen spinout-yritysten markkina-arvon puolittuminen. Listattujen velkakirjojen noin prosenttiyksikkö indeksiä pienempi tappio paransi osaltaan suhteellista tuottoa. Arvopaperisijoitusten tuotto oli vuonna 2022 linjassa vastaavanlaista sijoitusstrategiaa noudattavien sijoittajien tuottojen kanssa.

– Vuosi 2022 edusti markkinariskiä – tai tarkemmin sanottuna järjestelmällistä riskiä – mistä voimme odottaa tuottoa vastikkeeksi pitkällä aikavälillä. Rahoitustiede osoittaa, että odotettu tuotto on verrannollinen tähän järjestelmälliseen riskiin, jota ei voida vähentää hajauttamalla sijoituksia lisää, toteaa Helsingin yliopiston sijoitusjohtaja Anders Ekholm.

Helsingin yliopiston arvopaperisijoitukset ovat vuosina 2019–2022 tuottaneet keskimäärin 11,14 prosenttia vuodessa, selvästi ylittäen neljän prosentin pitkän aikavälin reaalituottotavoitteen. Vertailuindeksi on samalla aikavälillä tuottanut keskimäärin 7,40 prosenttia vuodessa eli erotus on keskimäärin 3,74 prosenttiyksikköä vuodessa. Neljän vuoden toteuma on kuitenkin liian lyhyt, jotta tuottojen tasosta tai erotuksesta voisi tehdä tilastollisesti merkitseviä johtopäätöksiä.

– Vaikka sijoitustoimintamme on toistaiseksi tuottanut selvästi enemmän kuin mitä odotimme, kun otimme nykyisen strategian käyttöön vuonna 2019, emme kuitenkaan vielä voi tehdä siitä kovinkaan luotettavia johtopäätöksiä. Luotettaviin johtopääksiin tarvittaneen noin kymmenen vuoden tuotot, johon mielellään kuuluu sekä nousevia että laskevia markkinoita. Yli 90 prosenttia sijoituksistamme on toki pörssilistattuja, mikä osaltaan edistää tuottojen luotettavuutta, kun epävarmuus näiden arvopapereiden arvostuksista on suhteellisen pieni, Ekholm jatkaa.

Helsingin yliopisto jatkaa pitkäjänteistä sijoitustoimintaa noudattamalla sijoitusstrategiaa, joka perustuu rahoitustieteeseen sekä kestävän kehityksen edistämiseen, arvopaperimarkkinoiden lyhytaikaisista liikkeistä huolimatta. Esimerkiksi fossiilisia polttoaineita tuottavien yritysten poissulkeminen edesauttoi laskemaan osakesijoitusten TCFD-hiilijalanjäljen noin puoleen vertailuindeksin vastaavasta.

Lisätietoja