Helsingin yliopiston operatiivinen tulos 2023 oli 16 miljoonaa euroa miinuksella

Varainhankinta sekä sijoitus- ja rahoitustuotot nostivat kokonaistuloksen plussalle. Yliopisto lisää sijoitustoiminnan tuotonjakoa perustehtävään seuraavien viiden vuoden ajan.

Helsingin yliopiston vuoden 2023 operatiivinen tulos (=tulos ilman sijoitustoiminnan ja varainhankinnan vaikutusta), verojen jälkeen oli 16 miljoonaa euroa alijäämäinen. 

Varainhankinnan, sijoitus- ja rahoitustoiminnan ylijäämä oli 72 miljoonaa euroa, mikä nosti kokonaistuloksen 57 miljoonaa euroa plussalle. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulokseen sisältyi 58 miljoonaa euroa sijoitusten arvonmuutoksia. 

Perusrahoitus kasvoi 20 miljoonaa euroa. Rahoitusta kasvattivat etenkin yliopistoindeksi ja sen vuoden 2022 takautuva korjaus. 

Helsingin yliopiston osuus opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistojen rahoitusmallin kautta tulevasta rahoituksesta pieneni hieman. Yliopiston vuosittainen perusrahoitus laskee yliopiston omien laskelmien perusteella seuraavien kolmen vuoden aikana 10 miljoonaa euroa vuodessa eli rahaa on käytettävissä joka vuosi 10 miljoonaa euroa edellistä vuotta vähemmän. 

Helsingin yliopiston operatiivinen tulos 2010−2023 verojen jälkeen, miljoonaa euroa

Täydentävä rahoitus ennätyslukemissa

Perusrahoituksen lisäksi yliopisto hankkii täydentävää rahoitusta eri lähteistä. Täydentävä rahoitus teki ennätysvuoden. Täydentävä rahoitus oli yhteensä 340 miljoonaa euroa, josta tutkimusrahoitusta oli 253 miljoonaa euroa. Noin puolet tutkimusrahoituksesta on Suomen Akatemian rahoitusta, yhteensä 127 miljoonaa euroa. 

Sähkökulujen kasvu taittui

Yliopiston operatiiviset kulut nousivat yhteensä kuusi prosenttia. Henkilöstökulut nousivat 25 miljoonaa euroa, vuokrakulut yhdeksän miljoonaa euroa ja muut kulut kuusi miljoonaa euroa. 

Sähkökulujen suuri kasvu taittui ja ne olivat puolitoista miljoonaa pienemmät kuin vuonna 2022, mutta samalla lämmityskulut nousivat. Vuonna 2022 sähkö- ja lämmityskulut nousivat yhdeksän miljoonaa euroa ja olivat yhteensä 20 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 yhteissumma 19 miljoonaa euroa.

Matkakulut kasvoivat yli kolme miljoonaa ja palautuivat miltei pandemiaa edeltävälle tasolle.

Sijoitustoiminnalla hyvä vuosi

Helsingin yliopiston arvopaperisalkun tuotto oli +13,5 prosenttia vuonna 2023. Tuottoa nostivat ensisijaisesti maailmanlaajuisesti sijoittavat vastuulliset osakeindeksirahastot. Salkun arvo oli vuoden lopussa 672 miljoonaa euroa. Akateemisen tutkimuksen pohjalle rakentuvan Helsingin yliopiston sijoitusstrategian kulmakiviä ovat hajauttaminen, alhaiset kustannukset ja ilmastonmuutoksen torjunta. Arvopaperisalkun keskimääräinen vuosituotto vuoden 2019 alusta on ollut +11,6 prosenttia.

Helsingin yliopiston hallitus on päättänyt lisätä sijoitustoiminnan tuotonjakoa perustehtävään vuosittain enintään noin 10 miljoonalla eurolla vuosina 2024−2028. Ylimääräinen tuotonjako kohdistetaan tutkimuksen tukemiseen. 

Helsingin yliopiston vuoden 2023 tilinpäätös vahvistettiin hallituksen kokouksessa 17.4.2024.

Lisätietoja
Avainlukuja 2023

Henkilöstö

8 574 työntekijää joulukuussa

7 673, henkilötyövuosien määrä, joista 4 328 opetus- ja tutkimushenkilökuntaa. 

1 600, kansainvälisen henkilöstön henkilötyövuodet, joista 1 329 opetus- ja tutkimushenkilökuntaa

30 %, kansainvälisen henkilöstön osuus opetus- ja tutkimushenkilöstöstä
 

Opiskelu

31 706 tutkinto-opiskelijaa

2 572 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa

5 840 tutkintoa

72 % 
perustutkinnoista suoritettiin tavoiteajassa tai vuoden sisällä tavoiteajan jälkeen (vastaava luku 2017–2020 oli noin puolet)

27 290 hakijaa päähaussa

4 173 uutta opiskelijaa yhteishaussa ja kansainvälisten maisteriohjelmien haussa
 

Tutkimus

12 040 julkaisua, joista vertaisarvioituja 75 %

253 meur, tutkimusrahoituksen määrä

tutkimuksen lippulaivaa Helsingin yliopistossa, Suomessa lippulaivoja on yhteensä 14

16 tutkimuksen huippuyksikköä Helsingin yliopistossa, Suomessa huippuyksiköitä on 23.

5 Tieteen akateemikkoa Helsingin yliopistosta

10 tutkijaa Helsingin yliopistossa Highly Cited researchers -listalla
 

Vaikuttavuus   

1 %                    
Helsingin yliopisto säilytti asemansa maailman yliopistovertailujen parhaan yhden prosentin joukossa

5 strategista kansainvälistä kumppania

101 keksintöilmoitusta 

61 patenttihakemusta

53 215 rekisteröityä alumnia

15 % medianäkyvyydestä maailman kärkiluokan medioissa

3,84/5 
ennätyksellinen käyttäjätyytyväisyys Helsinki.fi-sivuilla 

14 paikkakuntaa, jolla yliopistolla on toimintaa