Helsingin yliopiston operatiivinen tulos 2022 yhdeksän miljoonaa miinuksella
Täydentävän rahoituksen tuotot nousivat ennätykseensä, 320 miljoonaan euroon. Tulosta rasittivat erityisesti voimakkaasti kasvaneet energiakulut.

Helsingin yliopiston vuoden 2022 operatiivinen tulos eli tulos ilman sijoitustoiminnan ja varainhankinnan vaikutusta oli yhdeksän miljoonaa euroa alijäämäinen. Energiakustannukset nousivat yhdeksän miljoonaa euroa edellisvuodesta ja olivat yhteensä lähes 20 miljoonaa euroa. Sähkökustannukset nousivat yli 160 prosenttia ja lämmityskustannukset lähes 30 prosenttia.

– Energiakulujen ja palkkojen nousu, samoin kuin korkean inflaation vaikutus hintoihin, ovat kasvattaneet yliopiston kuluja. Yliopistoindeksi korjaa tilannetta takautuvasti vasta vuodesta 2024 alkaen. Ennustamme tuloksemme painuvan lähes 20 miljoonaa euroa miinukselle vuonna 2023, yliopiston kvestori Marjo Berglund sanoo.

Inflaatio on jatkunut korkeana myös kuluvana vuonna. Tätä korjaa yliopistoindeksi vasta vuonna 2025. Tästä syystä myös vuoden 2024 tulosennuste on lähes 20 miljoonaa euroa miinuksella.

Helsingin yliopiston operatiivinen tulos 2010-2022 ja ennuste 2023-2026

Operatiivisen toiminnan alijäämä vuosilta 2010-2022 on yhteensä -10 milj. e. Operatiivinen tulos ei sisällä sijoitustoiminnan ja varainhankinnan tuottoja.

Varainhankinnan, sijoitus- ja rahoitustoiminnan tappio oli 43 miljoonaa euroa, mikä painoi yliopiston kokonaistuloksen 52 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulokseen sisältyi 72 miljoonaa euroa sijoitusinstrumenttien arvonmuutoksia. Sijoitukset kirjataan tilinpäätökseen opetus- ja kulttuuriministeriön taloushallinnon koodiston mukaisesti markkina-arvoin.

Täydentävä rahoitus teki ennätyksensä

Perusrahoitus kasvoi vajaa kahdeksan miljoonaa euroa vuodesta 2021. Täydentävän rahoituksen osalta kulunut vuosi oli huippuvuosi. Täydentävä rahoitus nousi ensimmäisen kerran yli 300 miljoonaan euroon ollen 320 miljoonaa euroa. Täydentävään rahoitukseen sisältyvät investointiavustukset 3,4 miljoonaa euroa.

Tutkimusrahoituksen osuus täydentävästä rahoituksesta oli 239 miljoonaa euroa ja siitä Suomen Akatemian osuus 123 miljoonaa euroa. Suomen Akatemian rahoitus kasvoi seitsemän miljoonaa euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Tämä johtuu suureksi osaksi menestyksestä vuoden 2020 rahoituspäätöksissä, jolloin Suomen Akatemia jakoi ennätysmäärän rahoitusta. Suomen Akatemian rahoituksen kasvu liittyi hallituksen lisätalousarvioihin sekä EU:n elpymisvälinerahoitukseen.

Henkilöstökulut lähes kaksi kolmasosaa kokonaiskuluista

Henkilölukumäärä joulukuun 2022 lopussa oli 8 383. Näistä opetus- ja tutkimushenkilöstöä oli 4 862. Henkilöstökulut olivat lähes kaksi kolmasosaa kokonaiskuluista. Toinen merkittävä kuluerä muodostuu opiskelu-, tutkimus- ja muista toiminnan edellyttämistä tiloista.

Helsingin yliopiston sijoitustoiminnan tuotto painui yli 15 prosenttia negatiiviseksi

Kansainvälisten pääomamarkkinoiden kehitys painoi Helsingin yliopiston arvopaperisijoitusten tuoton 15,67 prosenttia negatiiviseksi vuonna 2022. Arvopaperisijoitusten markkina-arvon alennus oli 109 miljoonaa euroa.

Voimassaolevan sijoitusstrategian aikana, vuosina 2019–2022, yliopiston arvopaperisijoitukset ovat tuottaneet keskimäärin 11,14 prosenttia vuodessa, selvästi ylittäen neljän prosentin pitkän aikavälin reaalituottotavoitteen.

Yliopisto noudattaa sijoittamisessa strategiaa, joka perustuu rahoitustieteeseen sekä kestävän kehityksen edistämiseen. Esimerkiksi fossiilisia polttoaineita tuottavien yritysten poissulkeminen edesauttoi laskemaan osakesijoitusten TCFD-hiilijalanjäljen noin puoleen vertailuindeksin vastaavasta.