Helsingin yliopisto tekee merkittäviä panostuksia innovaatiotoimintaan ja yrittäjyyteen

Miljoonaluokan investoinnit nostavat toiminnan uudelle tasolle ja tukevat Suomen TKI-tavoitteita. Kampusten omat innovaatioalustat, yrityshautomot ja opiskelijoiden yrittäjyyskurssi tuovat yliopistolaisten osaamisen entistä paremmin yhteiskunnan käyttöön.

Helsingin yliopisto uudistaa toimintaansa yli neljän miljoonan euron lisäpanostuksilla innovaatioihin, yrittäjyyteen ja yritysyhteistyöhön. 

– Tavoitteena on olla jatkossa yritysten ykköskumppani omilla tutkimusaloillamme, tuottaa kampuksilla entistä enemmän tiedepohjaisia innovaatioita ja varustaa opiskelijat tulevaisuuden työelämätaidoilla, kertoo vararehtori Paula Eerola, joka vastaa tutkimuksesta, innovaatioista ja yritysyhteistyöstä. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi yliopistolle on perustettu toiminto, joka vastaa opiskelija-, opetus-, tutkimus- ja innovaatioyhteistyöstä kumppaneiden ja yliopiston välillä sekä tukee innovointia ja yliopistolaista yrittäjyyttä. Uutta Inno-tiimiä johtaa viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Taina Kyllönen. 

– Kokoamme yhdessä kaupallistamisyhtiömme HIS:n ja yrittäjyysyhteisö Think Companyn kanssa kaikki yliopiston innovaatio- ja yritysyhteistyön palvelut saumattomaksi kokonaisuudeksi, mikä auttaa tuomaan entistä enemmän tutkimuspohjaisia keksintöjä yhteiskunnan käyttöön, Kyllönen tiivistää. 

Jokaiselle kampukselle innovaatioalusta   

Helsingin yliopiston kaikille neljälle kampukselle luodaan niiden omiin tutkimusaloihin pohjautuvat innovaatioalustat vuoteen 2024 mennessä. Yliopisto panostaa alustoihin 2 miljoonan euron satsauksella, ja mukaan etsitään myös muita rahoittajia niin kotimaasta kuin EU:sta.

Kampuksilla vauhditetaan yliopistolähtöisten yritysten syntymistä: kaikilla kampuksilla alkaa pyöriä 6–8 viikon esihautomo-ohjelmia ja yrityshautomoita. Ne rakennetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.  

Helsingin yliopiston tekemiin panostuksiin sisältyy muun muassa 0,5 miljoonaa euroa proof of concept -rahoitukseen. Pidemmälle edenneet yritystiimit voivat hakea sitä ideoidensa viilaamiseen varsinaisissa hautomo-ohjelmissa, joihin pyritään joko suoraan tai esihautomon jälkeen.

Tutkijat ja opiskelijat ovat keskiössä kehittämässä kunkin kampuksen innovaatioekosysteemiä ja räätälöimässä sitä kampuksen tutkimusprofiilin mukaisesti. Vuoden 2022 alussa useissa Helsingin yliopiston tiedekunnissa aloittavat myös innovaatiotoiminnasta vastaavat varadekaanit. 

Lupaavia tiimejä hautomoihin ponnistaa muun muassa yrittäjyysyhteisö Think Companysta.  

– Viime vuosina opiskelijat ovat innostuneet kehittämään etenkin ympäristöön, tasa-arvoon ja ruokaan liittyviä yritysideoita. Tavoitteena on, että jatkossa yrittäjän polku olisi varteenotettava vaihtoehto kaikille siitä kiinnostuneille opiskelijoille, yhteisön toimitusjohtaja Rosa Salmivuori kertoo. 

Innovaatioekosysteemit mahdollistavat myös monipuolisen yritysyhteistyön, jonka kautta yliopistolle saatava rahoitus aiotaan kasvattaa 30 miljoonaan euroon. 

HIS:n palvelutarjontaa kehitetään  

Tärkeä rooli innovaatiotoiminnassa on jatkossakin yliopiston omalla kaupallistamisyhtiöllä HIS:llä, joka auttaa markkinoille Nanoformin kaltaisia spinout-yrityksiä. Toimitusjohtaja Jari Strandman kertoo, että HIS aikoo samanaikaisesti muiden panostusten kanssa vahvistaa liiketoiminnan kehittämistä tukevia palveluitaan. 

– Jotta pystymme tukemaan mahdollisimman hyvin tutkijatiimejä, olemme palkkaamassa kuusi uutta henkilöä eli kasvamme yli 30 %. Kehittyvä palvelutarjonta ja kampushautomot synnyttävät myös meidän rahoitus- ja kaupallistamisosaamisellemme entistä enemmän kysyntää, Strandman toteaa.  

Opiskelijoille eväät tulevaisuuden työelämää varten 

Opiskelijayrittäjyyttä tukevan HELSEED-ohjelmaan liittyen yliopisto käyttää 1,5 miljoonaa euroa. HELSEED-rahaston toiminnasta vastaa Marko Berg, ja sen avulla autetaan lupaavia startupeja liiketoiminnan alkuun. 

Lisäksi avoimen yliopiston valikoimaa on täydennetty yrittäjyyskurssilla, jota vetää yliopiston sijoitusjohtaja, dosentti Anders Ekholm. Kurssilla opiskelijat voivat harjoitella esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman laatimista ja sijoitusneuvotteluja. 

– Haluamme tarjota opiskelijoille yhden vaihtoehtoisen urapolun ja työelämätaitoja, vaikka he eivät koskaan ryhtyisikään yrittäjiksi, Ekholm kertoo. 

Uusien panostusten avulla Helsingin yliopisto pystyy toteuttamaan strategiaansa ja kantamaan yhteiskuntavastuutaan entistä paremmin. Kun tutkimustulokset saadaan yritysten ja muiden tahojen käyttöön nopeasti, tieteen vaikuttavuus kasvaa. Tutkimuspohjaiset innovaatiot ovat myös tärkeässä roolissa, kun Suomi tahtoo nostaa TKI-rahoituksen 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Tieteen vaikuttavuuden ohella panostukset vahvistavat yliopiston omavaraisuutta, kun uusien spinout-yhtiöiden tuottoja voidaan kohdistaa takaisin tutkimukseen ja opetukseen. Helsingin yliopiston uudet investoinnit mahdollistaa kuluvana vuonna toteutunut Mobidiag-kauppa. 

Yritysyhteistyötä, varainhankintaa ja kaikkea muuta toimintaa tehdään tarkkojen eettisten periaatteiden mukaisesti.

Luvassa sujuvat palvelut niin tutkijoille kuin kumppaneillekin
 • Helsingin yliopisto on perustanut syksyllä 2021 Inno-tiimin, joka kokoaa innovaatioiden, yrittäjyyden ja yritysyhteistyön palvelutoiminnat yhteen. Tiimiä johtaa Taina Kyllönen.  
   
 • Tavoite on, että vuoteen 2024 mennessä kaikilla kampuksilla on ekosysteemien tukena kattavat, hyvin muotoillut ja helposti löydettävät palvelut. 
   
 • Uudistus palvelee niin tutkijoita, opiskelijoita, yrityksiä kuin muitakin yliopiston kumppaneita. Yhteistyö yritys- ja innovaatioasioissa on entistä helpompaa. 
   
 • Tiimin vetäjänä toimii yliopiston viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Taina Kyllönen. Yritysyhteistyöstä vastaa Pia Dolivo ja innovaatio- ja yrittäjyyspalveluista Irina Blomqvist. 
   
 • Palveluiden kehittämiseen osallistuvat tiiviisti kaikilla neljällä kampuksella Helsingin yliopiston kaupallistamispalvelut HIS ja Think Company, jotka ovat myös mukana toimintaa ohjaavassa johtoryhmässä.