Helsingin yliopisto mukana seitsemässä Suomen Akatemian uudessa huippuyksikössä

Suomen Akatemia valitsi yhteensä 11 huippuyksikköä vuosille 2022–2029. Niistä neljää johdetaan Helsingin yliopistosta.

Suomen Akatemia on valinnut 11 uutta tutkimuksen huippuyksikköä vuosiksi 2022–2029. Helsingin yliopistosta johdetaan niistä neljää. Lisäksi Helsingin yliopiston tutkijoita on mukana kolmessa muussa huippuyksikössä.

Huippuyksikkö on tutkimusyhteisö, joka on saavuttamassa oman alansa kansainvälisen parhaimmiston tai on sen jo saavuttanut. Yksikkö voi muodostua yhdestä tai useasta tutkimusryhmästä, jotka toimivat keskenään kiinteässä yhteistyössä toteuttaen yhteistä tutkimussuunnitelmaa.

Helsingin yliopistosta johdettuja uusia huippuyksiköitä ja niiden johtajia ovat

  • Metsäpuiden biologian huippuyksikkö (Yrjö Helariutta)
  • Satunnaisuuden ja rakenteiden huippuyksikkö (Eero Saksman)
  • Virtuaalinen laboratorio ilmakehän molekyylitason reaktioille ja faasimuutoksille (Hanna Vehkamäki)
  • Mikrobilääkeresistenssin tutkimuksen monitieteinen huippuyksikkö (Marko Virta).

Helsingin yliopiston tutkijoita on mukana myös näissä huippuyksiköissä:

  • Solumekaniikka biologisten esteiden toiminnassa: Voimien ja signaalien integraatio molekyylitasolta kudostasolle
  • Verotutkimuksen huippuyksikkö
  • Musiikin, mielen, kehon ja aivojen tutkimuksen huippuyksikkö.

Korkeatasoisia ja vaikuttavia tutkimusyhteisöjä

Suomen Akatemia sai tämänkertaiseen hakuun yhteensä 184 aiehakemusta. Varsinaiseen hakuun kutsuttiin 34 hakemusta. Hakemukset arvioitiin kansainvälisissä arviointipaneeleissa, joissa toimineet asiantuntijat lisäksi haastattelivat toiselle hakukierrokselle kutsuttujen tutkimusryhmien edustajat.

Erityistä huomiota päätöksenteossa kiinnitettiin siihen, että huippuyksiköksi valittu tutkimusryhmä tekee korkealaatuista tiedettä ja läpimurtotutkimusta sekä edistää tieteen uudistumista. Lisäksi huippuyksikkövalinnoissa painotettiin yksikön mahdollisuuksia nousta kansainvälisen tutkimuksen huipulle tai pysyä siellä.

Keskeisiä kriteerejä olivat myös tutkimuksen tiedeyhteisön ulkopuolelle ulottuva vaikuttavuus sekä se, että huippuyksikön tutkijat ja aihe tuovat uutta Suomen tieteeseen.

Huippuyksiköitä rahoittavat Suomen Akatemia, yliopistot ja tutkimuslaitokset. Lisäksi yksiköt saavat rahoitusta useista muista lähteistä.

Lue lisää

Ohjelmaan valitut huippuyksiköt 2022-2029 (pdf)

Helsingin yliopistossa parhaillaan käynnissä olevat ohjelman 2018-25 huippuyksiköt