Helsingin yliopisto menestyi Horisontti Eurooppa -rahoituksessa

Helsingin yliopisto sijoittui sijalle 12 puiteohjelman rahoituksessa vuonna 2023 menestyneistä yliopistoista. Yliopisto kotiutti ohjelmasta yhteensä reilut 46 miljoonaa euroa.

Horisontti Eurooppa -ohjelma on Euroopan unionin kaikkien aikojen suurin panostus tutkimukseen ja innovointiin Euroopassa. Ohjelman kautta EU rahoittaa tutkijoiden huippututkimusta, koulutusta ja kansainvälistä liikkuvuutta, yritysten tuotekehitystä, innovaatioiden skaalausta sekä kansainvälistä kasvua. 

Johtopaikkaan yliopistojen saamassa rahoituksessa ylsi viime vuonna KU Leuven vajaan 100 miljoonan euron puiteohjelmarahoituksella. Pohjoismaista Kööpenhaminan yliopisto sijoittui kolmanneksi, Lundin yliopisto viidenneksi ja Tanskan Teknillinen yliopisto sijalle kahdeksan.  

Maakohtaisissa vertailuissa Suomi säilytti vuoden 2022 sijoituksensa yhdentenätoista. Suomi onnistui kuitenkin kasvattamaan rahoituspottiaan vuonna 2023, vaikka viime vuonna ohjelman hakujen kautta jaettiin vain noin 12,2 miljardia euroa verrattuna 16 miljardiin euroon vuonna 2022.

Menestys EU-rahoituksessa tuo lisärahaa myös kotimaasta

Puiteohjelman saanto kasvattaa myös Helsingin yliopiston kansallista rahoitussaantoa. Vuodesta 2024 alkaen korkeakoulut ja tutkimuslaitokset tulevat saamaan kansallista EU-vastinrahoitusta, jolla niitä kannustetaan osallistumaan aiempaan aktiivisemmin EU:n T&K-ohjelmien hankkeisiin.  

T&K-lisärahoituksesta myönnettävä erillinen 35 miljoonan euron porkkanarahoitus tullaan jakamaan EU:n T&K-ohjelmista saadun rahoituksen perusteella. Saantoa tarkastellaan vuonna 2024 takautuvasti ohjelmakauden alusta kesään 2023 asti ja jatkossa tarkastelujakso on vuosittainen.

Iso-Britannia jälleen mukana ohjelmassa 2024 alkaen

Vuoden 2023 tilastoista välittyy, että Iso-Britannian ja Sveitsin neuvottelut puiteohjelmaan liittymisestä eivät edenneet. Viime vuonna Iso-Britannia sai osallistua vain puiteohjelman II pilarin hankkeisiin, ja niissäkin osallistuminen oli todella vaisua. 

Vuoden 2024 osalta Iso-Britannian tilanne kuitenkin muuttuu, kun assosiaatiosopimus saatiin solmittua. Sopimus mahdollistaa brittiläisten tutkijoiden ja organisaatioiden tasavertaisen osallistumisen ja rahoituksen hakemisen Horisontti Eurooppa -ohjelmasta EU:n jäsenvaltioiden tutkijoiden ja organisaatioiden kanssa. Sveitsin liittymisestä puiteohjelmaan käydään vielä keskusteluja. 

Myös kasvavat geopoliittiset jännitteet EU:n ja Kiinan välillä näkyvät vuoden 2023 Horisontti Eurooppa -tilastoissa, joissa Kiinan osallistuminen putosi historiallisen matalalle tasolle.