Helsingin yliopisto edistää kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä Suomessa Tue kansainväistä opiskelijaa –kampanjan avulla

Tue kansainvälistä opiskelijaa –kampanjan aikana keskitytään tapoihin, joilla kumppanit voivat tukea kansainvälisiä opiskelijoita verkostoitumaan ja työllistymään opintojensa jälkeen. Kampanjan tavoitteena on lisätä opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä Suomessa ja auttaa yrityksiä löytämään kansainväliset osaajat.

Suomi vetää puoleensa ympäri maailmaa kansainvälisiä opiskelijoita, jotka haluaisivat myös työskennellä Suomessa opintojensa jälkeen. Moni heistä kuitenkin kokee työllistymisen Suomessa haastavaksi ja lähtee siksi muualle valmistumisensa jälkeen. Samaan aikaan suomalaiset yritykset tarvitsevat korkeasti koulutettua monimuotoista työvoimaa lisätäkseen kilpailukykyään. Helsingin yliopisto haluaa auttaa opiskelijoita ja työnantajia kohtaamaan entistä paremmin.  

Kampanjan tavoitteena on tarjota ratkaisuja ja osallistumistapoja 

Vuodesta 2017 lähtien innovatiiviset, englanninkieliset kansainväliset maisteriohjelmat ovat mahdollistaneet ympäri maailmaa tulevien lahjakkaiden opiskelijoiden kouluttamisen. Helsingin yliopisto haluaa lisätä kansainvälisten opiskelijoidensa mahdollisuuksia työllistyä Suomessa ja auttaa yrityksiä löytämään nämä osaajat. Molempia pyrkimyksiä tuetaan työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön vetämässä Talent Boost –yhteistyössä, jossa Helsingin yliopisto on myös mukana. 

Osana Talent Boostia Helsingin yliopisto aloittaa Tue kansainvälistä opiskelijaa –kampanjan. 

– Kampanjan tavoitteena on tuoda esiin haasteita, joita kansainväliset opiskelijat kohtaavat, mutta ennen kaikkea tarjota ratkaisuja ja tapoja osallistua yliopiston kumppaneille ja yrityksille, jotka haluavat auttaa pitämään kansainväliset opiskelijat Suomessa. Yhteistyöllä voimme vaikuttaa ongelmaan ratkaisevasti, Helsingin yliopiston vararehtori Hanna Snellman kertoo. 

Kampanjan aikana 11.–17.10. kerrotaan suomalaisille yrityksille ja yhteisöille, miten he voivat osallistua kansainvälisten opiskelijoiden tukemiseen. Yritykset voivat toimia opiskelijoiden mentoreina, tilata maisterintutkielman yritykselle tärkeästä aiheesta, tarjota työharjoittelupaikan tai tukea EU:n ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden stipendirahastoa. 

Osallistu Rethinking international talent –verkkotapahtumaan ke 13.10. klo 10 

Toivotamme yritysten edustajat tervetulleiksi kuulemaan eri tukimuodoista online-tapahtumaan keskiviikkona 13.10.2021 klo 10-11.30! 

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Elinkeinoelämän keskusliiton ja Amcham Finlandin kanssa. Tilaisuus on englanninkielinen ja siellä puhuvat muun muassa EK:n johtaja Taina Susiluoto ja Amcham Finlandin toimitusjohtaja Alexandra Pasternak-Jackson.

Katso tilaisuuden tarkempi ohjelma ja ilmoittaudu mukaan.

Lahjoita stipendiin ja mahdollistat opiskelun huippuyliopistossa kansainvälisille opiskelijoille 

Opiskelu maailman parhaimpien joukkoon kuuluvassa yliopistossa on monille elinikäinen haave ja mahdollisuus muuttaa elämänsä parempaan suuntaan. Monille lahjakkaille kansainvälisille opiskelijoille tämä tavoite on tosiasiassa taloudellisesti mahdoton lukukausimaksujen ja elinkustannusten vuoksi. 

Kansainvälisten maisteriohjelmien stipendirahasto jakaa lukuvuosimaksun kokonaan kattavia stipendejä ja apurahoja kansainvälisten maisteriohjelmiemme parhaille opiskelijoille, jotka tulevat Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelta. Koska stipendejä ja apurahoja on rajoitettu määrä, menetämme kuitenkin joka vuosi monia lahjakkaita kansainvälisiä opiskelijoita, joille emme pystyneet tarjoamaan taloudellista tukea. 

Lahjoitus kansainvälisten maisteriohjelmien stipendirahastoon voi olla ratkaisevan tärkeä opiskelijalle sekä auttaa meitä jatkossakin houkuttelemaan yliopistolle kansainvälisiä huippuopiskelijoita ja tukemaan heitä.

Toimi mentorina ja autat kansainvälistä opiskelijaa verkostoitumaan  

Yliopiston kansainväliset opiskelijat haluaisivat valmistuttuaan työskennellä Suomessa, mutta monelta puuttuvat yhteydet Suomen työmarkkinoille.  

Ongelman ratkaisemiseksi olemme käynnistäneet kansainvälisiä opiskelijoita ja suomalaisyrityksiä yhdistävän HelsinkiUNI International Talent Programme -ryhmämentorointiohjelman (HITP), jossa opiskelijoille tarjotaan mentorointia ja tietoa oman alan töistä. Järjestämme myös vuosittain ryhmämentorointiohjelman, jossa alumnit ja yliopiston ystävät voivat jakaa osaamistaan kansainvälisille opiskelijoille.  

Mentoroimalla voit jakaa tärkeitä neuvoja ja näkemyksiä työskentelystä Suomessa ja jopa auttaa opiskelijaa löytämään työpaikan valmistumisen jälkeen. 

Tilaa gradututkielma ja hyödynnät kansainvälisten opiskelijoiden osaamista

Yksilöt ja organisaatiot voivat tilata toimeksiantoina pro gradu -tutkielmia itselleen sopivista aiheista tai kokonaisuuksista. Lisäksi olemme perustaneet eri teemoihin keskittyviä monitieteisiä yhteiskehittämisryhmiä (Co-Creation Labs), joiden tarkoituksena on luoda yhteyksiä yritysten, yhteisöjen ja opiskelijoidemme välille.

Ryhmissä maisteriopiskelijat voivat kirjoittaa tutkielmansa osallistujaorganisaatioiden ehdottamista aiheista tai ongelmista. Esimerkiksi Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutin (HELSUS) kestävyyteen pureutuvan yhteiskehittämisryhmän aiempina aiheina on ollut muun muassa kiertotalous. 

Tarjoa opiskelijalle työharjoittelupaikkoja 

Helsingin yliopisto kouluttaa lahjakkaita ja Suomesta kiinnostuneita nuoria kaikkialta maailmasta. Monen kansainvälisen opiskelijan on kuitenkin valmistumisen jälkeen vaikea löytää töitä Suomesta. 

Harjoittelujakso suomalaisella työpaikalla hyödyttää suuresti sekä opiskelijoita että työnantajia. Harjoittelu tarjoaa kansainväliselle opiskelijalle tärkeää työkokemusta ja organisaatiolle uusia näkökulmia sekä osaamista toimintansa tueksi. 

Yliopiston harjoittelutuen ansiosta organisaatiot voivat saada enintään 1 800 euroa yksittäiseen harjoitteluun liittyvien kulujen kattamiseksi.  

Hyödynnä JobTeaser-palvelua  se yhdistää yritykset työtä etsiviin opiskelijoihin 

Suomen on saatava parhaat kansainväliset osaajat jäämään osaksi maan työvoimaa, mutta monen ulkomaisen opiskelijan on valmistumisensa jälkeen vaikea löytää työtä Suomesta. Tiedämme myös, että useat yritykset ovat kiinnostuneet palkkaamaan kansainvälisiä osaajia, mutta opiskelijoiden tavoittaminen on hankalaa. 

JobTeaser-palvelu yhdistää yritykset yliopiston nykyisiin ja valmistuneisiin opiskelijoihin, jotka etsivät töitä. Kun luot yritysprofiilin ja englanninkielisen työpaikkailmoituksen, voit täyttää osaamistarpeesi kohdistamalla haun nimenomaan Helsingin yliopiston kansainvälisiin opiskelijoihin.

Tue kansainvälistä opiskelijaa – Maailman parhaaksi

Tule rakentamaan parempaa maailmaa yhdessä kansainvälisten opiskelijoidemme kanssa. Sinun tuellasi tämän päivän kirkkaimmat kansainväliset opiskelijat auttavat luomaan oikeudenmukaisemman ja vauraamman huomisen - Suomessa, kotimaassaan ja ympäri maailmaa. 

Yhteistyöllä voimme parantaa merkittävästi kansainvälisten opiskelijoiden tilannetta ja auttaa heitä menestymään Suomessa.

Näin voit osallistua:

  1. Lahjoita kansainvälisten maisteriohjelmien stipendirahastoon.
  2. Toimi opiskelijoiden mentorina.
  3. Rekrytoi harjoittelija.
  4. Tilaa maisterintutkielma.
  5. Palkkaa opiskelija.

Tutustu Tue kansainvälistä opiskelijaa -kampanjaan

Jos haluat oppia lisää siitä, miten voit tukea kansainvälisiä opiskelijoita, tiimimme on täällä auttamassa! 

Tue kansainvälistä opiskelijaa –kampanjan yhteyshenkilö:

Adam Pratchett adam.pratchett@helsinki.fi