Farmasian tiedekunnan dekanaatti jatkaa kaudella 2022–2025, myös osastonjohtajat valittu

Dekaani Jouni Hirvosen lisäksi 2025 loppuun ulottuvalla kaudella jatkavat varadekaanit Yvonne Holm, Mia Sivén ja Jari Yli-Kauhaluoma. Varadekaaneiden uusina vastuualueina ovat innovaatiot, digitalisaatio ja kestävä kehitys. Osastonjohtajiksi valittiin Mikko Airavaara, Leena Peltonen ja Päivi Tammela.

Farmasian tiedekunnan dekanaatti jatkaa entisellä kokoonpanollaan myös kaudella 2022–2025. Varadekaanien tehtäväkenttään on tullut hienoisia muutoksia, jotka seuraavat farmasian alan ja ympäröivän yhteiskunnan kehitystä sekä Helsingin yliopiston ja farmasian tiedekunnan vuoteen 2030 ulottuvia strategisia tavoitteita.  

Esimerkiksi tutkimusvaradekaanina tähän saakka toimineen Jari Yli-Kauhaluoman vastuisiin on lisätty tutkimustoiminnan, tutkijakoulutuksen ja tutkimusinfrastruktuurien kehittämisen lisäksi tiedekunnan jatkuvasti kasvava innovaatiotoiminta.  

– Viikin kampuksen innovaatioympäristö ja farmasian tiedekunnan Pharma-HUB hanke ovat tässä kehityksessä tärkeissä rooleissa, korostaa dekaani Jouni Hirvonen

Opetusvaradekaani Mia Sivénille lisättiin opetus- ja koulutusvastuiden ohella myös vastuu tiedekunnan digitalisaatiokehityksestä. Korona-aika ja etäopetus ovat luoneet paitsi hankaluuksia ja jatkuvasti kasvavia haasteita, myös mahdollisuuksia ottaa käyttöön ja kehittää uudenlaisia opetusmenetelmiä ja -tapoja. Esimerkiksi laboratorio-opetuksen digitalisaation merkitys kasvaa jatkuvasti. 

Yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kaksikielisyysasioista vastaavalle Yvonne Holmille tulee uutena vastuualueena kestävä kehitys. Tiedekunnan HELSUS-jäsenyys ja maailman ensimmäisen farmasian alan kestävän kehityksen professuurin varainhanhankinta ja käynnistäminen ovat tärkeä ja kasvava osa tiedekunnan ja yliopiston vastuullisuusteemaa ja -kehitystä. 

– Kaikkien näiden tehtävien muutokset heijastavat painopisteiden muutoksia ja kehitystrendejä sekä yhteiskunnassa, Viikin kampuksella että tiedekunnassa, Jouni Hirvonen toteaa. 

Myös tiedekunnan osastonjohtajat kaudelle 2022–2025 on valittu. Farmakologian ja lääkehoidon osastoa johtaa professori Mikko Airavaara, farmaseuttisen kemian ja teknologian osastoa professori (ma) Leena Peltonen ja farmaseuttisten biotieteiden osastoa professori Päivi Tammela.