Evon tiedekansallispuistohankkeen tiedetyöryhmä tukee alueellista työryhmää

Helsingin yliopisto on nimennyt Evon tiedekansallispuiston tiedesisältöjä ideoivan työryhmän, jonka tehtävänä on alueellisen työryhmän työn tukeminen ja tieteeseen perustuvan toimintamallin syventäminen tuottamalla puiston tutkimustoimintaan ja tutkimuksen havainnollistamiseen luotettavia ja toteutumiskelpoisia toimintamalleja.

Tiedetyöryhmällä ei ole päätösvaltaa vaan se esittää pohdintojensa tuloksia alueelliselle työryhmälle.

– Helsingin yliopisto näkee tehtävän monialaisena ja katsoo, että tieteen merkitystä ja tiedekansallispuiston sisältöä olisi tärkeä käsitellä syvällisemmin kuin mitä alueellisen työryhmän toimeksianto mahdollistaa, sanoo alueellisen työryhmän puheenjohtaja, professori Atte Korhola Helsingin yliopistosta.

Tiedetyöryhmään on nimetty seuraavat asiantuntijat:

Jäseniksi:

 • Tutkimuskoordinaattori John Loehr (varapuheenjohtaja), Lammin biologinen asema, Helsingin yliopisto & Kentällä / In the field -ryhmän jäsen
 • Tutkimusprofessori Juha Aalto, Ilmatieteen laitos (IL)
 • Professori Maija Aksela, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Toiminnanjohtaja Pepe Forsberg, Luonnonperintösäätiö & Kentällä / In the field -ryhmän jäsen
 • Tutkimusprofessori Martin Forsius, Suomen ympäristökeskus
 • Johtaja Jouni Heiskanen, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta – asemat, Helsingin yliopisto
 • Varajohtaja Marko Hyvärinen, Luomus, Helsingin yliopisto
 • Tutkija Tapio Kananoja, Geologian tutkimuskeskus (GTK)
 • Toimittaja Markku Karvonen
 • Toimitusjohtaja Mikko Myllykoski, Heureka
 • Suunnittelija Niko Nappu, HiLIFE, Helsingin yliopisto & Kentällä / In the field  -ryhmän jäsen
 • Dosentti Petri Nummi, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Tutkimusyksikön johtaja Annukka Pakarinen, Hämeen ammattikorkeakoulu - Biotalouden tutkimusyksikö (HAMK Bio)
 • Luontopalveluiden kehitysjohtaja Jussi Päivinen Metsähallitus
 • Tutkija Jukka Ruuhijärvi Luonnonvarakeskus 
 • Johtaja Janne Sundell, Lammin biologinen asema, Helsingin yliopisto
 • Intendentti Jouni Taivainen Museovirasto
 • Työryhmän sihteeri: Harri Nurmi, Yliopistopalvelut, Helsingin yliopisto.  

Tiedetyötyöryhmä keskittyy seuraaviin tehtäviin:

 • Kehittää ideoita sekä suunnitella ja alustavasti hahmottaa tiedesisältöjä tiedekansallispuiston käyttöön. Nämä sisältävät muun muassa erilaiset tiedeaktiviteetit, tiedepolut, tutki- muksen esittelyt, puiston tutkimukseen liittyvän toiminnan kehittämisen, tiedekansallispuiston tutkimustapahtumat ja tutkimustoiminnan internetsisältöjen suunnittelun.
 • Pohtii tiedekansallispuiston vaatimia tutkimusresursseja kuten esimerkiksi rahoitusta tie- dekansallispuiston käynnistämisvaiheessa ja ylläpidossa sekä rahoituksen mahdollisia lähteitä, tutkimusinfrastruktuuriin ja tutkimuksen esittelyyn liittyviä asioita sekä tiedekansal- lispuiston tutkimustoiminnan henkilöstöresursseja.
 • Miettii kuinka tiedeyhteisö tutustutetaan ja sitoutetaan tiedekansallispuiston toimintaan. Erityisesti selvitetään tutkimuksen ja tutkijoiden koordinointiin ja rekisteröintiin liittyviä asi- oita sekä aineistoihin liittyviä kysymyksiä kuten tutkimusaineistojen säilyttäminen ja hallinnointi.

Työryhmä on pitänyt järjestäytymiskokouksen 9.3., jossa sovittiin koko kevään työskentelytavoista ja -aikatauluista.

Tiedetyöryhmän työ ja sen toimeksiannon mukaiset ehdotukset toimivat aineistona kansallispuistoa koskevan hallituksen esityksen valmistelussa ympäristöministeriössä.

Lisätietoja:

Professori Atte Korhola

Ryhmän sihteeri Harri Nurmi