Eläinlääketieteellisen tiedekunnan uusi dekanaatti ja osastojen johtajat valittu

Dekaani Olli Peltoniemen lisäksi 2025 loppuun ulottuvalla kaudella uusina varadekaaneina aloittavat Heli Simojoki, Tarja Sironen, Tomi Taira ja Riikka Keto-Timonen. Osas­to­jen joh­ta­jat ovat Hannes Lohi, Elina Säde, Marja Raekallio ja Päivi Rajala-Schultz.

Dekanaatti on laajentunut ja varadekaaneiden uusia vastuualueita ovat kliininen toimintaympäristö, digitalisaatio, infrat, yhteinen terveys ja yritysyhteistyö.

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan uusi dekaani Olli Peltoniemi on nimittänyt uudet varadekaanit ja osastojen johtajat kaudelle 1.1.2022–31.12.2025.

– Kliinisen eläinlääketieteen lisäksi eläinlääkärit ovat ammattikuntana paljon vartijoina myös muun muassa ruuan turvallisuuden ja ympäristöterveyden asiantuntijoina. Ilmastonmuutos, luontokato ja COVID-19 pandemia ovat osoittaneet, että eläinlääkäreitä tarvitaan kipeästi käsillä olevien haasteiden ratkomisessa. Eläinlääkärin pohjakoulutus on yksi parhaita mitä akateeminen maailma voi tarjota, sillä se luo näkemyksellisyyttä, jota tarvitsemme ongelmiin tartuttaessa ja haasteita ratkottaessa, sanoo dekaani Peltoniemi.

– Eläinlääkäreiden on toisaalta erikoistuttava ja toisaalta kasvettava generalisteiksi, jotta kykenemme vastaamaan yhteiskunnan vaatimuksiin. Pitkälle menevä erikoisosaamista vaativa kliininen praktiikka kansallisine ja kansainvälisine erikoistumisaloineen tulee kehittymään ja vaatimaan osansa eläinlääkäreistä. Helsingin yliopiston ja tiedekunnan rooli on tukea erikoistumista ja osaamisen kehittymistä, hän jatkaa.

Dekaani Olli Peltoniemi kuuli tiedekuntaneuvostoa varadekaanien ja osastojen johtajien valinnasta 16.11.2021 ja on valinnut varadekaanit ja osaston johtajat seuraavasti.

– Tiedekunnan dekanaatin kokoonpano ja vastuut on 2022 alkaen päivitetty vastaamaan yhteisen terveyden tutkimuksen ja opetuksen haasteita. Tämä sisältää paitsi kokoonpanon laajentamisen, niin myös uusien vastuiden lisäämisen varadekaaneille, hän toteaa.

Heli Simojoki vastaa tutkimus- ja opetusinfrojen lisäksi kliinisestä toimintaympäristöstä, sisältäen Yliopistollisen eläinsairaalan.

Tarja Sironen vastaa kansainvälisten asioiden, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja kaksikielisyyden lisäksi myös One Health – asioista, mikä konkretisoituu Helsinki One Healthin operatiivisena johtajana.

Tomi Taira vastaa tutkimuksen varadekaanin tehtävän ohella myös yritysyhteistyöstä ja hän on myös dekaanin sijainen

Riikka Keto-Timonen vastaa opetuksen lisäksi digitaalisesta toimintaympäristöstä.

 ​Osas­to­jen joh­ta­jat kau­del­le 2022–2025:

  • Professori Hannes Lohi, Eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto (EBIO)
  • Yliopistonlehtori, dosentti Elina Säde, Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto (EHYT)
  • Yliopistonlehtori, dosentti Marja Raekallio, Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto (KHPO)
  • Professori Päivi Rajala-Schultz, Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto (KTO)