Alf Norkko jatkaa Itämeren tutkimuksen professorina

Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiön ja Helsingin yliopiston puoliksi rahoittama, Tvärminnen eläintieteelliselle asemalle sijoittuva Itämeren tutkimuksen professuuri pyrkii luomaan kokonaiskäsityksen Itämeren ekosysteemistä ja sen tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä.  

Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiö ja Helsingin yliopisto ovat sopineet säätiön ja yliopiston puoliksi rahoittaman Itämeren tutkimuksen professuurin jatkamisesta vuoden 2026 loppuun. Tehtävässä jatkava Alf Norkko on hoitanut professuuria vuodesta 2012 lähtien. Itämeren tutkimuksen professuuri sijoittuu Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan kuuluvalle Tvärminnen eläintieteelliselle asemalle Hangossa. 

Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiön ja Helsingin yliopiston yhteistyö ulottuu koko säätiön yli 50-vuotisen historian ajalle. 

– Tehtävänämme on tukea ympäristötutkimusta, ja Tvärminne valikoitui yhteistyökumppaniksi siellä tehtävän hyvin pitkäjänteisen ja menestyksekkään tutkimuksen vuoksi. Tukemme oli luonnollisista syistä alkuvuosina vaatimatonta, mutta varojen karttuessa olemme pystyneet nostamaan tukea siten, että se viime vuosina on ollut noin 600 000 euroa vuodessa. Osa tuesta on ohjautunut professuurin rahoitukseksi jo kahdenkymmenen vuoden ajan – alussa pienemmällä osuudella ja vuodesta 2017 alkaen niin, että säätiö rahoittaa puolet professorin palkasta, toteaa säätiön hallituksen puheenjohtaja Ole Johansson

Alf Norkko korostaa Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiön merkitystä kaikelle Tvärminnessä tehtävälle tutkimukselle. 

– Säätiön pitkäaikainen sitoutuminen on ollut olennaisen tärkeää Itämeri-tutkimukselle Helsingin yliopistossa, ja se on näytellyt vertaansa vailla olevaa roolia Tvärminnen olemassaololle. Säätiön vastuuhenkilöiden tekemä pyyteetön työ osoittaa todellista huolenpitoa Itämerestä ja sen ekosysteemeistä sekä sitoutumista meriekosysteemejämme vaivaavien ongelmien ratkaisuun. Ja mikä tärkeintä, säätiön strateginen tuki nimenomaan perustutkimukselle on erittäin harvinaista, hän toteaa. 

Luonnon monimuotoisuutta ja ilmastoa koskevien haasteiden eturintamassa 

– Tvärminnen eläintieteellinen aseman sijainti Itämeren äärellä on paras mahdollinen tuottamaan olennaisen tärkeää tiedettä ja tietoa, jota yhteiskunta tarvitsee ymmärtääkseen, miten maailmamme parhaillaan muuttuu. Asema täyttää ensi vuonna 120 vuotta ja sen pitkän historian aikana on kerätty arvokasta seurantadataa meriympäristön muutoksista. Näitä pitkiä aikasarjoja hyödyntämällä ja Nottbeckin säätiön vankan tuen avulla meidän on mahdollista todella pureutua ongelmiin ja ryhtyä korjaamaan niitä, Alf Norkko toteaa. 

Tvärminnessä tehtävästä yhteistyöstä Norkko nostaa esiin erityisesti Baltic Bridge -kärkihankkeen. Se yhdistää nimensä mukaisesti sillan lailla Helsingin yliopiston Itämeren-tutkimusta ja Tukholman yliopistossa sijaitsevan Baltic Sea Centren.  

Baltic Bridge toimii perustana parhaillaan rakentuvalle Rannikon ekosysteemin ja ilmaston tutkimuskeskukselle (Centre for Coastal Ecosystem and Climate Change Research, CoastClim), jossa merentutkimuksen lisäksi ovat mukana myös ilmakehätieteet.  

– CoastClim-keskuksen päämääränä on purkaa eri tieteenalojen välisiä raja-aitoja. Se tuottaa uudenlaista tiedettä, jota tarvitaan rannikkoekosysteemin terveyden ja luonnon monimuotoisuuden ilmastonmuutokseen liittyvän roolin selkiyttämiseksi. 

Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiöllä on vankka rooli myös CoastClimin rakentumisessa. 

– Tiivis ja pitkäjänteinen yhteistyömme on tehnyt mahdolliseksi sen, että säätiö on usein pystynyt tukemaan kulloinkin ajankohtaisia tutkimushankkeita ja näin myötävaikuttamaan niiden käynnistämiseen. Säätiö lähti esimerkiksi alusta lähtien tukemaan CoastClim-keskuksen perustamista ja on mahdollistanut viiden tohtorikoulutettavan palkkaamisen. Hanke on sittemmin saanut useita muita merkittäviä tukijoita, Ole Johansson toteaa. 

 

 

Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiö on rahoittanut Helsingin yliopiston viisivuotista Tvärminnen eläintieteelliselle asemalle sijoitettua professorinvirkaa kausina 2002–2006, 2007–2011 ja 2012–2016. Säätiö solmi syyskuussa 2016 Helsingin yliopiston kanssa uuden sopimuksen Itämeritutkimuksen professuurin yhteisestä rahoittamisesta seuraavan viiden vuoden ajan, ja sopimuksen jatkosta vuoteen 2026 sovittiin loppuvuonna 2021. Lisäksi säätiö rahoittaa 2018 alkaen tenure track -professuuria, jonka alana on Itämeren toiminnallisen biodiversiteetin tutkimus. 

 

Lisätiedot:

Ole Johansson, Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiö