113 uutta akatemiatutkijaa, tutkijatohtoria, akatemiahanketta ja kliinistä tutkijaa Helsingin yliopistoon

Yliopisto menestyi hyvin, kun Suomen Akatemia teki tämänkeväiset rahoituspäätökset. Miltei puolet uusista akatemiatutkijoista työskentelee Helsingin yliopistossa.

Suomen Akatemia teki eilen 21.6.2022 kevään viimeiset päätökset akatemiatutkijoille, tutkijatohtoreille, akatemiahankkeille ja kliinisille tutkijoille myönnettävistä rahoituksista. Helsingin yliopiston osuus rahoituksista oli jälleen korkea. Myönteisiä päätöksiä tehtiin kaikkiaan 363, ja niistä 113 — eli miltei kolmasosa — saatiin Helsingin yliopiston tutkijoille.

Kilpailu Akatemian tuesta on kovaa, eikä rahoitusta riitä edes kaikille täysien pisteiden hakemuksille. Rahoituksia saivat yliopistojen ja korkeakoulujen tutkijoiden lisäksi myös muun muassa valtion tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden asiantuntijat.

Suhteellisesti parhaiten Helsingin yliopiston tutkijat menestyivät, kun Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta nimitti akatemiatutkijoita: noin 55 prosenttia heistä työskentelee HY:ssa. Myös kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan nimeämistä akatemiatutkijoista yli puolet on Helsingin yliopistosta.

Lämpimät onnittelut rahoituksen saajille! Rahoituspäätöksiin voi tutustua Akatemian sivustolla.