Yhteinen terveys – yhteinen hyvinvointi

Millainen vuorovaikutus on hyväksi ihmisille, muille eläimille ja ympäristöllemme? Tuoreinta tietoa ja vilkasta keskustelua tarjoavat käyttäytymistieteen, eläinlääketieteen, ekologian ja oikeustieteen asiantuntijat yhteisen terveyden illassa Tiedekulmassa torstaina 3.11.2022 klo 17-19.

Miten ihmiset ja muut eläimet viestivät yli lajirajojen, miten ne vaikuttavat toistensa hyvinvointiin?

Miten tieto esimerkiksi kimalaisten älykkyydestä muuttaa käsitystämme ihmisen ja muiden lajien välisistä suhteista?

Miksi luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on tärkeää myös ihmisille?

Onko esitys uudeksi laiksi eläinten hyvinvoinnista linjassa tutkimustiedon kanssa?

Tuoreinta tietoa ja vilkasta keskustelua tarjoavat käyttäytymistieteen, eläinlääketieteen, ekologian ja oikeustieteen asiantuntijat Yhteisen Terveyden illassa Tiedekulmassa torstaina 3.11.2022 klo 17-19.

Tapahtuman järjestävät HOH Helsinki One Health ja One Health Finland, ja siihen voi osallistua myös verkossa Tiedekulman striimiä seuraamalla. Tapahtuma on osa vuosittaista kansainvälistä World One Health Day -teemapäivää.

Tilaisuuden ohjelma ja puhujat

Puhetta johtaa tutkijatohtori Johanna Muurinen Helsingin yliopistosta.

Kuulemme ensimmäisen tunnin aikana lyhyet alustukset puhujilta ja toinen tunti on varattu keskustelulle ja yleisön kysymyksille.

Ilari Sääksjärvi, professori, Turun yliopisto; varapuheenjohtaja, Suomen Luontopaneeli
Elävä Maa – Luonnon monimuotoisuus turvaa myös ihmisen hyvinvoinnin

Olli Loukola, dosentti, käyttäytymisekologi, Oulun yliopisto
Kimalaisen mieli

Miiamaaria Kujala, akatemiatutkija, Jyväskylän yliopisto
Ihmisen ja koiran vuorovaikutus

Laura Hänninen, vanhempi kliininen opettaja, Helsingin yliopisto
Masentunut vasikka & innostunut sika - käyttäytyminen hyvinvoinnin perustana

Veera Koponen, OTM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
Laki eläinten hyvinvoinnista – terveyttä ja hyvinvointia lainsäädännöllä?