Vetcare lahjoitti 160 000 euroa Helsingin yliopiston eläinlääkärien erikoistumiskoulutukseen

Ilman tiivistä yhteistyötä tiedemaailman kanssa on hyvin vaikea muuttaa maailma, Vetcaren toimitusjohtaja Olli Kuussaari sanoo eläinlääketieteelliselle tiedekunnalle tehdystä lahjoituksesta.

Suomalainen eläinlääkealan yritys Vetcare Oy on lahjoittanut 160 000 euroa Helsingin yliopiston eläinlääketieteelliselle tiedekunnalle. Lahjoituksella toteutetaan eläinlääkärin nelivuotinen erikoistumisresidenssi kliinisen lisääntymistieteen alalla.

– Tämä on looginen jatko yhteistyölle, jota olemme tehneet eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa pitkään, ennen kaikkea lisääntymistieteissä, Vetcaren toimitusjohtaja Olli Kuussaari sanoo.

– Helsingin yliopisto on meille luonnollinen kumppani, jonka ansiosta voimme saada laaja-alaista tutkimustietoa ja näkemystä kehityshankkeisiin sekä ajatusten vaihtoa.

Lahjoituksella saadaan uusi asiantuntija

Eläinlääketieteelliselle tiedekunnalle lahjoitus mahdollistaa uuden asiantuntijan kouluttamisen Suomeen.

– Vetcare on meille avainkumppani. Teemme yhteistyötä hyvin monella kliinisen eläintieteen osa-alueella. Tämä on yksi näkyvä ja hyvä osa sitä, eläinlääketieteellisen tiedekunnan dekaani Olli Peltoniemi sanoo.

Erikoistumisresidenssin erityisenä mielenkiinnon kohteena on koirien lisääntyminen. Iso eettinen ja eläinten hyvinvointiin liittyvä maailmanlaajuinen aihe on esimerkiksi narttukoirien sterilisaatio.

– Olemme kehittäneet yhteistyössä Vetcaren kanssa vaihtoehtoja kirurgiselle sterilisaatiolle, esimerkiksi hormonituotantoon liittyviä menetelmiä, joita on käytössä ihmiselläkin.

Residenssikoulutus on osa kansainvälistä, eurooppalaista erikoistumiskoulutusta. Saadun lahjoituksen vaikutukset säteilevät kansainvälisiin verkostoihin sekä uusien asiantuntijoiden koulutukseen.

– Kutsumme erikoistuneita eläinlääkäreitämme diplomaateiksi. He panevat tulevaisuudessa hyvän kiertämään ja kouluttavat lisää erikoistuneita eläinlääkäreitä.

Tieteelle lahjoittaminen on fiksu tapa yhdistää voimat

Olli Kuussaari näkee tieteelle lahjoittamisen liike-elämän ja yliopiston mahdollisuutena auttaa toisiaan.

– Suomi on pieni maa, ja meillä on täällä paljon erikoisosaamista, joten on fiksua liittoutua.

Vetcaren kaltaiselle eläinlääketieteen yritykselle tiivis yhteistyö tiedemaailman kanssa on Kuussaaren mukaan aivan keskeistä.

– Ilman sitä on hyvin vaikea muuttaa maailmaa.

– Tämä on meille myös innostava kumppanuus. Pysymme tieteen pulssilla.

Lahjoituksista tärkeää tukea

Helsingin yliopisto valitsee lahjoitukseen perustuvaan tehtävään valittavan henkilön.