Lapset ovat mutkattomia yhdistellessään katsomukseensa eri tarinaperinteitä

Lasten puheisiin on ilmastokriisin ja sodan myötä tullut tummia sävyjä, joihin on päiväkodin monikulttuurisessa arjessa joskus vaikea vastata, sanoo pienten lasten henkistä selviytymiskykyä tutkiva varhaiskasvatuksen professori.

Artikkeli on julkaistu Yliopisto-lehdessä 9/2023.

Mikä elämässä on tärkeää? Arniika Kuusisto kysyi tätä lapsilta tutkimuksensa yhteydessä. Monen lapsen mielestä tärkeää oli olla olemassa. Jotkut kantoivat huolta elämän rajallisuudesta.

Nyt varhaiskasvatuksen professori Kuusisto ryhmineen tutkii pienten lasten henkistä selviytymiskykyä ja joustavuutta, resilienssiä.

— Eksistentiaalinen resilienssi on olemassaoloon liittyvää hyvinvointia. Jo pienet lapset miettivät suuria elämänkysymyksiä.

Myös Kuusiston aiemmat tutkimukset ovat liittyneet arvoihin, maailmankuviin ja tapaan katsoa maailmaa. Kuusistoa kiinnostaa, kuinka ihmiset antavat merkityksiä kokemuksilleen. Jos elämässä kohtaa epäonnea tai ilahduttavia asioita, sitä saatetaan selittää onnenpotkulla, horoskoopilla tai uskonnollisella johdatuksella.

Ilmastokriisi, koronapandemia ja sodat ovat tuoneet lastenkin puheisiin tummia sävyjä. Moni lapsi menetti pandemian aikana heille tärkeitä ihmisiä, mummoja ja vaareja.

— Kysymysten käsittely saatetaan varhaiskasvatuksen arjessa kokea vaikeana varsinkin, jos katsomusperinteet eroavat.

Harry Potter, Frozen, Raamattu ja Koraani

Lapset yhdistävät erilaisia selitystapoja. Esimerkiksi Harry Potterin tai Frozenin taikamaailma sekä uskonnolliset merkitykset näkyvät lasten ajattelussa ja leikeissä.

— Eri elementtien yhdistäminen osaksi katsomusta on heille mutkatonta. Me aikuiset taas olemme ajattelussamme kaavoihin kangistuneita ja rajoittuneita.

Lasten kysymysten ja pohdinnan kunnioittaminen on tärkeää, professori painottaa. Jo aivan pienet lapset saattavat hahmottaa moraalisia valintoja.

— Eräässä tutkimuksessa taaperot ja vauvaikäiset osoittivat surua ja empatiaa koetilanteessa, jossa pehmolelulta oli viety pallo.

Ajattelun kehittymisen klassikkoteoriat eivät ole juuri antaneet arvoa pienten lasten ajattelulle, vaikka lapsilla on taito ihmetellä ja etsiä ratkaisuja joustavasti.

— Aikuisilla olisi siitä paljon oppimista, Kuusisto sanoo.

Arniika Kuusiston johtama akatemiahanke Lapsi ajassa – Eksistentiaalinen resilienssi varhaislapsuudessa käynnistyi syyskuussa 2024.

 

Yliopisto-lehti on Helsingin yliopiston tiedeaikakauslehti, joka on sitoutunut Journalistin ohjeisiin.