Tavoite: parempaa hoitoa iäkkäille

Yhden sairauden hoitoon suunnitellut mallit soveltuvat huonosti monisairaan potilaan hoitoon, sanoo geriatrian professori Esa Jämsen.

Mitä tutkit?

Tutkimukseni käsittelevät laajasti vanhusten sairaalahoitoon liittyviä kysymyksiä. Mitkä tekijät altistavat ikääntyneitä sairaalahoitoon joutumiselle ja sairaalahoidon komplikaatioille, kuten hoidon pitkittymiselle tai kaatumisille sairaalassa? Millaisia ovat leikkaushoidon tulokset iäkkäillä potilailla, ja miten niitä voisi parantaa?

Viime aikoina minua ovat kiinnostaneet erityisesti lääkehoitoon liittyvät kysymykset, sillä toisin kuin esimerkiksi moniin pitkäaikaissairauksiin, lääkitykseen meidän on mahdollista vaikuttaa. Toisaalta on tärkeää tunnistaa ja oppia välttämään lääkehoidon haitat.

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Kun väestö ikääntyy, sairaalahoitoa tarvitsevien iäkkäiden potilaiden määrä kasvaa nopeasti, ja jo nyt olemme kuulleet päivystysten ja sairaaloiden ruuhkista. Osa ongelmaa on se, että monissa paikoissa osaaminen vanhuspotilaiden hoidossa ei ole sillä tasolla kuin pitäisi. Lisäksi yhden sairauden hoitoon suunnitellut hoitomallit soveltuvat huonosti iäkkään monisairaan potilaan hoitoon. Koska ikääntyneet ovat hyvin moninainen ihmisjoukko, hoito ja toimintakäytännöt eivät voi olla kaikille samat.

Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa mahdollisimman suoraan suomalaiseen terveydenhuoltoon sovellettavissa olevaa tietoa, joka auttaa ammattilaisia hoitamaan iäkkäitä potilaitaan paremmin.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Erikoisalarajat ylittävä yhteistyö! Geriatrian kenttä on laajenemassa yhä enemmän sairaalamaailmaan, jossa geriatrilla on mahdollisuus tuoda osaamisensa hoitotiimiin muiden erikoisalojen edustajien, kuten kirurgien, rinnalle. On hienoa nähdä, miten kaikki osapuolet hyötyvät, kun eri alojen ja ammattiryhmien edustajat antavat osaamisensa iäkkään potilaan hoitoon.

 

Esa Jämsen on geriatrian professori lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.