Apteekkien henkilökunta on avainasemassa itsehoitolääkkeiden turvallisessa käytössä

Apteekkien farmaseutit, proviisorit ja apteekkarit kokevat itsehoitolääkkeiden oikean ja turvallisen käytön opastamisen ja virheellisen käytön ennaltaehkäisyn tärkeänä roolinaan, kertoo Helsingin yliopiston tuore tutkimus.

Apteekeista ihmiset voivat hankkia itsehoitolääkkeitä, joilla he voivat hoitaa itse tunnistamiaan tavallisia vaivoja tai oireita, kuten siitepölyallergiaa. Apteekeissa tarjotaan lääkeneuvontaa, jolla tuetaan itsehoitolääkkeiden järkiperäistä ja vaikuttavaa, turvallista, laadukasta, taloudellista ja yhdenvertaista käyttöä.

– Lääkehoito on kohdallaan, kun ihminen ottaa niitä lääkkeitä, joita tarvitsee, ohjeiden mukaan, oikeaan aikaan ja sopivan annoksen, sanoo tutkija Raisa Laaksonen Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnasta.

Lääkeneuvonta on lääkelainsäädännön edellyttämää. Laissa todetaan, että ”apteekin farmaseuttisen henkilökunnan on huolehdittava, että lääkkeen käyttäjä on selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä lääkehoidon onnistumisen varmistamiseksi."

Tutkimuksen mukaan apteekkien farmaseuttiset työntekijät näkevät itsensä avainasemassa itselääkityksen onnistumisen varmistamisessa. Heidän mielestään asiakkaiden neuvonta apteekissa on tehokas keino ehkäistä itsehoitolääkkeiden virheellistä käyttöä ja väärinkäyttöä.

Lääkkeiden epätarkoituksenmukainen käyttö voi johtaa erilaisiin ongelmiin

Epätarkoituksenmukainen itsehoitolääkkeiden käyttö voi peittää vakavan sairauden oireita, jolloin sairaus saatetaan diagnosoida viiveellä. Se voi myös aiheuttaa fyysistä tai psyykkistä lääkeaineriippuvuutta. Epätarkoituksenmukaisesta lääkkeidenkäytöstä itsestään tulee kustannuksia, mutta hoitokustannukset voivat olla suuret, kun sairautta ei ole havaittu ja hoidettu tarkoituksenmukaisesti aikaisemmin tai kun lääkeaineista riippuvaista ihmistä tuetaan lopettamaan lääkkeiden väärinkäyttö. Lisäksi epätarkoituksenmukaiseen käyttöön hankituista lääkkeistä voi tulla tarpeetonta lääkejätettä ja -hävikkiä.

Mitä tapahtuu, jos itsehoitolääkkeiden myynti vapautetaan?

Farmaseuttien, proviisorien ja apteekkarien näkemykset korostavat apteekkien roolia terveydenhuollossa ja itsehoitolääkkeiden asianmukaisessa käytössä. Aihe on ajankohtainen, sillä vuoden 2023 hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite ”vapautetaan lääketurvallisuusviranomaisen selvityksen pohjalta harkitusti, lääke- ja lääkitysturvallisuus varmistaen, joitakin yleisimmin käytettyjä itsehoitolääkkeitä myös muualla kuin apteekeissa myytäväksi”.  

Tutkimustulokset vahvistavat apteekkien asemaa terveydenhuollon palveluntarjoajina, jotka edistävät lääkkeiden turvallista, laadukasta, tarkoituksenmukaista ja taloudellista käyttöä.

– Järkiperäinen lääkkeiden käytön tukeminen vaarantuu, jos itsehoitolääkkeiden myyntiä vapautetaan myös muualla kuin apteekeissa tapahtuvaksi, toteaa tutkimusta johtanut Raisa Laaksonen.

Alkuperäinen julkaisu

Preventing the Abuse and Misuse of Over-the-Counter Medicines: A Survey of Community Pharmacists in Finland

 

Kuinka tutkimus tehtiin

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkijat tekivät kyselyn apteekkien farmasian ammattilaisille selvittääkseen heidän näkemyksiään asiakkaiden itsehoitolääkkeiden käytöstä, virheellisestä käytöstä ja väärinkäytöstä. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia näiden ammattilaisten kokemuksia ja näkemyksiä asiakkaiden itsehoitolääkkeiden käytöstä sekä löytää parhaita keinoja tukea tarkoituksenmukaista käyttöä ja estää epätarkoituksenmukaista käyttöä.

Verkkokyselyyn vastasi 442 apteekeissa työskentelevää farmaseuttia (71,5 %), proviisoria (21 %) ja apteekkaria (7,5 %) marras-joulukuussa 2020. Suurin osa vastaajista työskenteli päivittäin itsehoitolääkkeiden neuvonnan parissa.

Lääkkeiden virheellinen käyttö tarkoittaa lääkkeiden käyttöä lääkinnälliseen tarkoitukseen eli tietyn oireen tai sairauden hoitoon, mutta virheellisellä annoksella - liian pieni annos ei tuo hyötyä ja liian suuri annos voi olla vahingollinen - tai liian lyhyen tai pitkän ajan.

Lääkkeiden väärinkäyttö tarkoittaa lääkkeiden käyttöä ei-lääkinnälliseen tarkoitukseen, esimerkiksi päihtymistarkoituksessa.