Unettomuus keski-iässä voi näkyä muistiongelmina eläkeiässä

Pitkäkestoiset unettomuusoireet aiheuttavat tutkimuksen mukaan riskin aivojen tiedonkäsittelyn heikkenemiselle myöhemmin. Siksi unettomuutta kannattaa hoitaa ajoissa.

Helsingin yliopiston Helsinki Health Study -tutkimuksessa selvitettiin unettomuusoireiden kehittymistä keski-iässä ja niiden vaikutuksia muistiin, oppimiseen ja keskittymiseen eläköitymisen jälkeen. Tutkimuksen seuranta-aika oli 15–17 vuotta.

Tutkimuksen mukaan pitkäaikaisilla unettomuusoireilla ja heikentyneellä kognitiolla on selkeä yhteys. 

– Tulokset osoittavat, että vakavat unettomuusoireet olivat yhteydessä huonompaan kognitiiviseen toimintakykyyn vanhuuseläkeläisten keskuudessa, kertoo tutkimuksen tuloksista väitöskirjatutkija, LL, Antti Etholén

Tutkimuksessa havaittiin myös, että muistin, oppimisen ja keskittymisen heikentymisen riski suureni unettomuusoireiden pitkittyessä. 

Uni kuntoon jo keski-iässä    

Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että on olemassa monia mekanismeja, jotka voivat selittää sitä, miten uni vaikuttaa kognitiivisiin toimintoihin. Nyt julkaistusta tutkimuksesta tekee poikkeuksellisen unettomuusoireiden pitkä seuranta-aika. 

Tutkimuksessa selvisi esimerkiksi, että jos uniongelmat helpottivat vuosien mittaan, myös kognitiiviset toiminnot arvioitiin paremmiksi eläkeiässä verrattuna tilanteeseen, jossa uniongelmat jatkuivat. 

Pitkäaikaiset unettomuusoireet olisi tutkijoiden mukaan otettava huomioon kognitiivisen heikkenemisen riskitekijöinä.

– Varhainen puuttuminen unettomuusoireisiin eli toimenpiteet, joiden avulla pyrittäisiin parantamaan unen laatua, olisivat tulostemme valossa perusteltuja, professori Tea Lallukka sanoo. 

Unen parantamiseen on monia keinoja, kuten unirytmin säännöllisyys, nukkumisympäristön sopiva lämpötila ja valoisuus, liikunnan, kahvinjuonnin ja ruokailun otollinen ajoitus. 

Hyvää unta tukevien toimenpiteiden vaikutusten varmistamiseksi tarvitaan Lallukan mukaan kuitenkin vielä interventiotutkimuksia. 

– Myöhemmässä tutkimuksessa olisi kiinnostavaa saada lisävalaistusta esimerkiksi siihen, voiko unettomuuden hoidolla hidastaa myös muistisairauksien kehittymistä, Lallukka sanoo. Nyt julkaistussa tutkimuksessa voitiin huomioida vain itseraportoidut muistioireet, hän huomauttaa.

Alkuperäinen artikkeli: Etholén A, Pietiläinen O, Kouvonen A, Hänninen M, Rahkonen O, Lallukka T. Trajectories of Insomnia Symptoms Among Aging Employees and Their Associations With Memory, Learning Ability, and Concentration After Retirement - A Prospective Cohort Study (2000-2017). J Aging Health. 2022 Apr 28:8982643221078740. 

Lue lisää Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osastolla tehtävästä Helsinki Health Study -tutkimuksesta.  

Seuraa tutkimusta twitterissä @HHS_helsinkiuni.