Pääkaupunkiseudun kaupungeilta 2,7 miljoonaa kaupunkitutkimukseen

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien johtajat ja Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston rehtorit ovat allekirjoittaneet sopimuksen kaupunkitutkimusyhteistyöstä ja tutkijatohtorin tehtävien rahoittamisesta yliopistoissa vuosina 2018–2023. Kaupunkien rahoitus pääkaupunkiseudun kehitystä tukevalle tutkimukselle on sopimuskaudella yhteensä 2,72 miljoonaa euroa.

Sopimuksen tavoitteena on vahvistaa yliopistojen ja kaupunkien välistä vuorovaikutusta, tukea pääkaupunkiseudulla tehtävän kaupunkitutkimuksen korkeaa laatua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä lisätä tieteellisen tutkimustiedon käyttöä kaupunkien kehittämisessä. Sopimuksen tarkoituksena on myös mahdollistaa vahvan kaupunkitutkimukseen keskittyvän tutkijayhteisön rakentuminen ja toiminta pääkaupunkiseudulla.

– Menestyvät kaupungit tarvitsevat laadukkaaseen tutkimukseen perustuvaa tietoa. On haasteita ja toisaalta mahdollisuuksia, jotka koskettavat erityisesti suuria kaupunkeja. Niiden ratkomiseen ja hyödyntämiseen tarvitaan tulevaisuudessa järeämmät aseet, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Helsingin, Espoon ja Vantaan rahoitus ohjataan Helsingin yliopiston alaisuudessa vuonna 2018 toimintansa aloittavalle Kaupunkitutkimusinstituutille, joka toimii yhteistyössä Aalto-yliopiston monitieteisen Living+-yhteistyöalustan kanssa. Kaupunkien rahoittamat tutkijatohtorit sijoittuvat molempiin yliopistoihin.

Tutkimusteemat suoraan strategiaohjelmista

Helsinki, Espoo ja Vantaa osallistuvat yliopistoille palkattavien tutkijoiden rekrytointiin. Tänä vuonna käynnistettävät tutkimusteemat nostettiin suoraan kaupunkien strategiaohjelmista.

Teemoiksi valittiin koko pääkaupunkiseudun kehittämisen kannalta ajankohtaiset aiheet: eriarvoisuus kaupungeissa, kaupunkialueiden kilpailukyky, hiilineutraali kaupunki ja se, miten digitalisaatio muuttaa kaupunkielämää. Tutkijat työskentelevät osin myös kaupunkien tiloissa jatkuvan vuorovaikutuksen varmistamiseksi. 

Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto osoittavat lisäksi omia resurssejaan kaupunkitutkimusyhteistyöhön joko avaamalla uusia tutkijan tehtäviä tai suuntaamalla nykyisten tehtävien sisältöä yliopistojen ja pääkaupunkiseudun kaupunkien väliseen yhteistyöhön. Yliopistot toteuttavat yhdessä myös monitieteistä kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun maisteriohjelmaa (Urban Studies & Planning), jossa opiskelijat ovat mukana ratkomassa kaupunkeihin liittyviä haasteita.

– Olen erittäin iloinen, että Helsinki, Espoo ja Vantaa haluavat syventää yhteistyötään Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa panostamalla kaupunkitutkimukseen. Tällainen kaupunkien ja yliopistojen välinen tiivis vuorovaikutus edistää tutkimuksen ja opetuksen lisäksi tutkimustiedon hyödyntämistä kaupunkien toiminnassa, Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola toteaa.

– Kaupunkeihin liittyvät teemat ovat tärkeitä ja ajankohtaisia niin Suomessa kuin ympäri maailman. Tutkimus auttaa ymmärtämään kehitystä ja luomaan innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien haasteisiin. Aalto-yliopisto tuo yhteistyöhön vahvan osaamisensa esimerkiksi arkkitehtuurin, liikennejärjestelmien ja kaupunkisuunnittelun alueilla, sanoo Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä.

Lisätietoja:

Annina Ala-Outinen, koordinaattori, Helsingin kaupunginkanslia, puh. 09 310 36588

Jari Niemelä, professori, Helsingin yliopisto