Tutkijoita tarvitaan sekä pandemian seurauksien selvittämiseen että seuraavan kriisin ehkäisemiseen

Tiede auttaa meitä korjaamaan luontosuhdettamme, rehtori Jari Niemelä kirjoittaa Yliopisto-lehden pääkirjoituksessa.

Kiitos tiede! Näin moni meistä on todennut koro­narokotteen saatuaan — kuin tutkitun tiedon teemavuoden 2021 kunniaksi. 

Rokotteet ovat iso asia koko yhteiskunnalle, työ- ja muille yhteisöille sekä ihmisille yksilöinä. Yliopistollakin palaamme rokotusten ansiosta vähitellen digitaalisilta alustoilta kohtaamaan toisiamme kasvotusten. Jotta kaikki kokevat olonsa turvalliseksi lukukauden alkaessa, noudatamme huolellisesti tilanteen vaatimia varotoimia. 

Paluun yhteisölliseen elämään ovat tehneet mahdolliseksi tutkijat ympäri maailman. Myös Helsingin yliopiston tieteentekijät ovat kehittäneet koronaviruksen lääkehoitoja, diagnostiikkaa ja rokotteita. Monitieteisyys on vahvuutemme. Lääketieteellisen koronatutkimuksen lisäksi meillä on tutkittu esimerkiksi sitä, kuinka opiskelijat ovat jaksaneet koronakriisin aikana. 

Tutkijoiden työtä tarvitaan erityisesti poikkeusajan vaikutusten tutkimiseen: miten yhteiskunnat ja ihmiset sopeutuivat poikkeustilaan, ja mikä muuttui sen seurauksena. Koronakriisillä on mittavia sosiaalisia, psykologisia ja taloudellisia seurauksia, joita tiede auttaa ymmärtämään. Tämän valossa maan hallituksen kevään kehys­riihen päätös leikata tieteen rahoituksesta oli yhteiskunnan toiminnan kannalta ajattelematon.

Maailman muuttaminen vaatii jokaiselta rohkeutta

Kiitos tieteen tiedämme myös, kuinka voimme välttyä tulevilta pandemioilta: korjaamalla luontosuhteemme. Koronakriisi sai mitä todennäköisimmin alkunsa niin, että virus siirtyi ihmisten toiminnan vuoksi elintilansa menettäneestä lepakosta villieläimen lihan kautta ihmiseen. COVID-19 on esimerkki ihmisten, eläinten ja ympäristön vuorovaikutuksessa syntyvän yhteisen terveyden järkkymisestä. Helsingin yliopistossa aihetta tutkii Helsinki One Health -verkosto. 

Tieteen tuomaa ymmärrystä maailmasta tarvitaan eritoten sen muuttamiseen. Ilmasto­hätätila ja luontokato vaativat koko yhteiskunnalta kestävää käännettä. Vaikuttamisen tapoja on monia, mutta rohkeutta vaaditaan kaikilta. Mitä sinä aiot tehdä maapallon eteen tulevan vuoden aikana?

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston rehtori. 

Pääkirjoitus on julkaistu Yliopisto-lehdessä 6/2021.