Tiedelukutaidon peruskurssi opettaa ymmärtämään tiedettä

Tiedelukutaitoa voi tästä päivästä lähtien opiskella verkkokurssilla, jonka sisältöjä ovat kirjoittaneet eri alojen asiantuntijat astrofyysikosta havaintopsykologiin.

– Elämme kvanttitietokoneiden, itseajavien autojen ja robottikoirien maailmassa. Ja toisaalta salaliittojen, pandemioiden ja ilmastokriisin maailmassa. Miten näin mutkikkaista ilmiöistä selvitään? Ainoastaan uusimman tieteen avulla, professori Samuli Siltanen Helsingin yliopistosta toteaa.

– Ja tiedettä on helpompi ymmärtää, jos tuntee tieteen toimintaa ja ymmärtää, kuinka sitä tehdään, Siltanen lisää.

Helsingin yliopisto on tuottanut yhdessä Kehittämiskeskus Opinkirjon ja Kauniaisten kaupungin kanssa kaikille avoimen ja maksuttoman verkkokurssin, jonka tavoite on opettaa tieteen lukutaitoa. Juuri avattu kurssi on suunnattu ennen kaikkea lukiolaisille, mutta sopii myös niin tavallisille kansalaisille kuin päättäjillekin.

Teknisesti kurssin on toteuttanut Helsingin yliopiston MOOC-keskus, jonka tehtävä on kehittää verkko-opetusta ja viedä sitä yliopiston ulkopuolelle. 

Tieteen tekeminen tutuksi

Tieteen käsitys jostakin ilmiöstä rakentuu vähitellen tutkimusten perusteella, kun riittävän moni tutkija saa saman tuloksen. Toiston lisäksi tieteen laadun varmistajana toimii vertaisarviointi.

Kurssilla selviää, että tiede on ihan tavallisten ihmisten työtä, jota tehdään kunkin tieteenalan omilla tieteellisillä menetelmillä. Esimerkiksi tieteellinen julkaisu noudattaa tiettyä rakennetta. Julkaistavaksi lähetettyä artikkelia ei julkaista, ennen kuin se on läpäissyt vertaisarvioinnin eli toisten saman alan tutkijoiden seulan. Tarkastajat tulevat tekijän lähipiirin ulkopuolelta eivätkä ole tehneet hänen kanssaan yhteistyötä.

Tiedelukutaidon perusteet paitsi tutustuttaa kurssin opiskelijaa tieteen tekemiseen myös kannustaa ja rohkaisee häntä tieteelliseen ajatteluun. Kurssisisältöjä ovat kirjoittaneet kahdeksan tutkijaa ja opettajaa Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoista. Lyhyillä videoilla työtään esittelee 11 tutkijaa eri tieteenaloilta.

Ei tarvitse olla nero

Kurssilla tutustutaan muun muassa siihen, miten tiedettä eri aloilla tehdään, millainen on tutkijan työpäivä ja millaista yliopisto-opiskelu on. Kurssi antaa opiskelijoille eväitä jatko-opintoihin ja niiden suunnitteluun.

Verkkokurssin tehtävien kautta kriittisen ajattelun taitoa syvennetään, perehdytään erilaisiin aineistoihin ja tutustutaan tieteellisten tekstien lukemiseen ja kirjoittamiseen. Taidot, joita tarvitaan myös valintakokeissa ja korkeakouluopinnoissa, harjaantuvat.

Professori Siltanen suosittelee tutkijan uraa luovalle, innostuneelle ja uteliaalle henkilölle. Myös kurssilla haastatelluista tutkijoista lähes jokainen mainitsi uteliaisuuden, kun tiedetoimittaja Minna Nurro kysyi heiltä, millaisista valmiuksista heille on urallaan ollut hyötyä. Myös sitkeys ja pitkäjänteisyys tulivat mainituksi, samoin kuin yhteistyökyvyt. Nerous sen sijaan ei.

– Poikkeuksellista älykkyyttä tärkeämpiä hyvän tutkijan ominaisuuksia näyttivät olevan jopa kritiikinsietokyky tai paksunahkaisuus sekä itseohjautuvuus, samoin kuin kyky hahmottaa kokonaisuuksia ja erottaa olennainen epäolennaisesta, kurssia rakentanut erityisasiantuntija Eeva Mäkelä Opinkirjosta kertoo.

Keino tehdä lukioiden ja yliopistojen yhteistyötä

Lukioille kurssi on yksi mahdollinen tapa toteuttaa uuden lukiolain edellyttämää korkeakouluyhteistyötä. Osa lukiokoulutuksen oppimäärän opinnoista on tuoreen lain mukaan järjestettävä yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa.

Kurssin voi aloittaa milloin tahansa ja suorittaa omassa aikataulussa joko itsenäisesti tai oman opettajan johdolla. Kurssin suorittamisesta Helsingin yliopistolta saadut 2 opintopistettä voi hyödyntää myöhemmin opinnoissa. Kurssin voi liittää esimerkiksi osaksi matematiikan, kemian ja kemian opettajien kandidaatin koulutusohjelman opintoja, tai mihin tahansa Helsingin yliopiston tutkinnon "muut opinnot" -osioon.

Tiedelukutaidon perusteet on yksi Helsingin yliopiston MOOC-kursseista. MOOCit ovat avoimia verkkokursseja, joille mahtuvat mukaan kaikki halukkaat. Lyhenne MOOC tulee englanninkielisistä sanoista Massive Open Online Course. 

Lisätietoja

Samuli Siltanen, professori, Helsingin yliopisto
samuli.siltanen@helsinki.fi
040 594 3560
@SamuliSiltanen

Eeva Mäkelä, erityisasiantuntija, Opinkirjo
eeva.makela@opinkirjo.fi
050 472 9992

Lue lisää

Tiedelukutaidon perusteet -kurssi

Avoimet verkkokurssit eli MOOCit

Uutinen MOOC-keskuksesta