Terveiset budjettiriiheen: Suomi tarvitsee tieteen edellytysten vahvistamista, tohtoreita ja innovaatiotoimintaa

Helsingin yliopisto toivoo, että hallitus pystyy vuoden 2024 talousarviossa saavuttamaan TKI-rahoituksessa hyvän tasapainon tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden välillä. Tarvitaan panostuksia tieteen perustekijöihin, lisää tohtoreita sekä panostuksia yliopistojen omaan innovaatiotoimintaan.

Hallitus on sitoutunut toimeenpanemaan parlamentaarisen TKI-työryhmän ehdotukset siitä, miten Suomen T&K-toiminnan rahoitus nostetaan neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Hallitusohjelman kirjauksen mukaan tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että erityisesti alkuvaiheessa rahoituksella varmistetaan TKI-osaajien kouluttaminen ja huolehditaan korkeakoulujen perusrahoituksesta.

– Viimeaikaiset suomalaisen tieteen kilpailukykyä koskevat uutiset kertovat tiedekentälle syntyneestä rahoitusvajeesta, joka on korjattava. Olemme jäämässä kansainvälisesti jälkeen – muualla panostetaan tieteellisen tutkimukseen ja korkean osaamisen ympärille syntyviin ekosysteemeihin, ja tätä meilläkin tarvitaan, Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom toteaa.

T&K-toiminnan vahvistamisen taustalla on tarve uudistaa Suomen taloutta. Jotta tässä onnistutaan, TKI-rahoitusta tulee Helsingin yliopiston näkemyksen mukaan ohjata tieteen perustekijöiden vahvistamiseen. Näitä tieteen perustekijöitä ovat esimerkiksi nuorten tutkijoiden urapolut, kasvavan ulkoisen rahoituksen omarahoitusosuudet sekä kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien ylläpito. Näiden lisäksi myös Akatemiarahoitusta ja lippulaivoja on tuettava nykyistä selvästi vahvemmin.

– Nähdäksemme myös tohtorikoulutusta tulee lisätä merkittävästi yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessaan esittämä tutkijankoulutuspilotti on oikeansuuntainen mutta liian vaatimaton, Lindblom toteaa.

Rahoitusta tarvitaan myös yliopistojen innovaatiotoimintaan ja innovaatio-osaamisen kasvattamiseen. Helsingin yliopisto on viime vuosina panostanut voimakkaasti tutkimuksen kaupallistamiseen ja innovaatio-osaamiseen.

– Viimeksi olemme käynnistäneet hautomo-ohjelmat kaikilla kampuksillamme. Toiminta kuitenkin pyörii hankerahoituksella ja resurssit ovat vaatimattomat. Jotta tieteestä saadaan kaikki irti, täytyy tutkimuksen kaupallistamiseen saada lisäpanoksia, Lindblom toteaa.

Hallitus käsittelee talousarvioesitystä budjettiriihessään 19.–20.9.2023.