Rehtori Sari Lindblomin puheenvuoro valtioneuvoston T&K-tiedotustilaisuudessa 13.6.

Hallituksen tiedotustilaisuus valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen monivuotisesta suunnitelmasta järjestettiin 13.6.2024. Rehtori Sari Lindblom korosti kommenttipuheenvuorossaan sitä, kuinka Suomen talouskasvua kiihdyttäviä innovaatioita syntyy vain, kun yliopistot kukoistavat.

Arvoisat ministerit, hyvät median edustajat, 

Kiitän lämpimästi mahdollisuudesta kommentoida juuri valmistunutta T&K-rahoitussuunnitelmaa Helsingin yliopiston ja muidenkin yliopistojen näkökulmasta. 

Yhteistyön merkitys on keskeinen, jotta Suomi saadaan nousuun. Tämän on tunnistanut paitsi koko puoluekenttä, joka teki viime hallituskaudella poikkeuksellisen parlamentaarisen sovun TKI-panostuksista, myös tutkimus- ja innovaatiotoimijat, jotka ovat valmiita kehittämään ja tiivistämään yhteistyötä yhteisen hyvän – innovaatioiden ja kasvun – eteen. Juuri yritysten ja korkeakoulujen tiivistyvä yhteistyö on yksi nyt tehtyjen T&K-päätösten keskeinen valtti.  
 
Huomisen ongelmat ratkotaan tänään tehtävällä perustutkimuksella. Suomen talouskasvua kiihdyttäviä innovaatioita syntyy vain, kun yliopistot kukoistavat ja uutta luovaan tutkimukseen uskalletaan panostaa pikavoittojen etsimisen sijaan. Tutkimuksen jalostaminen kaupalliseksi innovaatioksi kampuksilla on matka, joka ei tapahdu itsestään. Yliopistoilla voi olla kehitys- ja innovaatiotoiminnassaan kaiken kokoisia yrityksiä yhteen kokoava rooli.
 
Elinvoimaiset yliopistot tekevät yritysten kanssa yhteistyötä, kouluttavat osaajia, huolehtivat koko järjestelmän kannalta tarpeellisesta riskipitoisesta tutkimuksesta ja synnyttävät uutta liiketoimintaa. Yliopistojen ympärille rakennetut ekosysteemit tuottavat laajoja positiivisia vaikutuksia tiedon levitessä yhteiskuntaan. Tämä edesauttaa omalta osaltaan koko tutkimus-kehittämis-innovaatioketjun tukemista siten, että innovaatioista syntyvät yritykset jäävät Suomeen ja jatkavat kasvuyrityksinä.

Julkinen innovaatiorahoitus on tutkitusti tuloksellisinta silloin, kun se ohjataan julkiseen tutkimukseen ja koulutustason nostamiseen, joista syntyvä osaaminen ja yhteistyö kehittävät taloutta ja nostavat tuottavuutta. Yhteiskuntana meidän onkin katsottava tutkimus- ja innovaatiopanostuksia laajemmin, kuin mihin yksittäisillä yrityksillä kulloinkin on kiinnostusta. 

Linjaus lisätä T&K-rahoitusta kansainvälisesti korkeatasoisiin, yhteiskäyttöisiin tutkimusinfrastruktuureihin on toivottu päätös, joka lisää Suomen houkuttelevuutta, rakentaa Suomen tieteellistä kilpailukykyä ja varmistaa huipputason tutkijoiden pysymisen ja houkuttelun maahan.  

Lopuksi haluan vielä kiittää tutkimus- ja innovaationeuvostoa, elinkeinoelämää, puolueita sekä virkamiehiä historiallisista TKI-päätöksistä. Tällaista yhteen hiileen puhaltamista Suomi tarvitsee.