Keksinnöt ja tutkijoiden laatimat politiikkasuositukset siirtävät tutkimuslöytöjä yhteiseksi hyväksi

Yliopisto hioo tapoja, joilla tutkimustietoa pyritään viemään päätöksenteon ytimeen, rehtori Sari Lindblom kirjoittaa Yliopisto-lehden pääkirjoituksessa.

Pääkirjoitus on julkaistu Yliopisto-lehdessä 3/2024.

Viime vuosien maailmanpoliittiset jännitteet, kiihtyvä ilmastonmuutos, luontokato, keskustelukulttuurin polarisaatio ja demokratiaan liittyvät uhat ovat omiaan aiheuttamaan huolta ja epävarmuutta. Näissä olosuhteissa tieteen ja tutkimuksen rooli toivon tuojana korostuu entisestään. Samoin korostuu tarve saada tutkittu tieto käyttöön. 

Tutkimus voi auttaa ennakoimaan tulevia haasteita, tarjota ratkaisuja nykyisiin kriiseihin ja näyttää tietä kestävään tulevaisuuteen. Kun tutkijat ja yliopistot työskentelevät yhdessä yhteiskunnan eri sektoreiden kanssa, tutkimuksen vaikuttavuus moninkertaistuu ja hyödyttää koko maailmaa. Siksi toimimme jatkuvassa yhteistyössä muun muassa Helsingin kaupungin, HUS-yhtymän, ministeriöiden, elinkeinoelämän ja globaalin tiedeyhteisön kanssa.

Yhteiskunta hyötyy, kun tutkimustieto päätyy päätöksenteon ytimeen

Helsingin yliopisto työskentelee tutkimuksen yhä suuremman vaikuttavuuden eteen tänä vuonna monin eri tavoin. Lanseerasimme hiljattain Suomalaisen Tiedeakatemian kanssa maamme ensimmäisen tutkimuksen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen keskittyvän verkkokurssin. Tutkijoille suunnattu kurssi on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille.

Parannamme tutkijoidemme edellytyksiä saada tutkimustieto mahdollisimman monipuolisesti käyttöön myös uudistamalla politiikkasuositusten tekemisen ja käyttöönoton konseptin. Näiden taustoittavaa tietoa sisältävien suositusten kehitystyöllä pyrimme auttamaan paitsi tutkijoitamme myös poliitikkoja ja virkamiehiä. Koko yhteiskunta hyötyy, kun tutkimustieto löytää tiensä päätöksenteon ytimeen.

Yliopisto satsaa entistä enemmän myös innovaatiotoimintaan. Rakennamme korkealaatuisen tutkimuksen ja koulutuksen perustalle ja muunnamme tuloksia ja uusia ideoita käytännön ratkaisuiksi, tuotteiksi ja palveluiksi — innovaatioiksi. Monitieteisenä tutkimusyliopistona yhteisöllämme on paljon annettavaa: voimme luoda ratkaisuja yhteiskuntiemme valtaviin haasteisiin, lisätä ihmisten hyvinvointia ja rakentaa kestävää talouskasvua.

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston rehtori. 

 

Yliopisto-lehti on Helsingin yliopiston tiedeaikakauslehti, joka on sitoutunut Journalistin ohjeisiin.