Elinkeinoelämä tarvitsee tutkimuspohjaista osaamista, vararehtori Anne Remes kirjoittaa Yliopisto-lehden pääkirjoituksessa

Helsingin yliopistosta valmistuu vuosittain 500 tohtoria, ja yliopisto on sitoutunut kehittämään tohtorikoulutusta työelämän tarpeet huomioiden.

Pääkirjoitus on julkaistu Yliopisto-lehdessä 8/2023.

Yhteiskunta tarvitsee lisää tutkittua tietoa. Uusille innovaatioille ja ideoille on käyttöä sekä yrityksissä että julkisessa hallinnossa. Siksi eduskuntapuolueet ovat yhdessä päättäneet lisätä resursseja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan merkittävästi.

Osana näitä panostuksia hallitus päätti budjettiriihessään uudistaa ja lisätä tohtorikoulutusta 262 miljoonalla eurolla hallituskauden aikana. Uusia tohtoreita tarvitaan lisää, jotta saamme hyödyn irti muista TKI-panostuksista.

Julkisen rahoituksen vaikutus on suurin, kun se kohdistetaan perustutkimukseen ja siihen pohjautuvaan korkeakoulutukseen. Tätä tutkimuksen aluskasvillisuutta vahvistamalla syntyy innovaatioita sekä ylipäänsä osaamisperäistä tuottavuuden kasvua, jota nyt kipeästi tarvitaan hyvinvointivaltion rahoittamiseksi.

Tarve: 9000 osaajaa vuodessa lisää tutkimukseen ja innovaatioihin

Yrityksetkin tarvitsevat lisää korkeaa, tutkimuspohjaista osaamista. Tästä syystä myös yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa tehtävää tohtorikoulutusta on lisättävä merkittävästi. Parlamentaarinen TKI-työryhmä on arvioinut, että vuosina 2024–2030 tarvittaisiin vuosittain jopa 9 000 TKI-osaajaa lisää. Heistä noin 2 000 tulisi olla tohtoreita, joista noin puolet työskentelisi yksityisellä ja puolet julkisella sektorilla. 

Tutkijakoulutuspilotti käynnistyy heti ensi vuonna, ja siihen käytetään 40 miljoonaa euroa ensimmäisenä vuonna. Me Helsingin yliopistossa olemme sitoutuneita tohtorikoulutuksen lisäämiseen ja vankkaan yhteistyöhön elinkeinoelämän kanssa, kun tohtorikoulutustamme kehitetään.

Kiinnostusta tieteen tekemiseen on, mikä näkyy Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavien määränä: meillä on 4 900 väitöskirjatutkijaa, ja joka vuosi valmistuu 500 uutta tohtoria. Suurin osa heistä tekee tohtorintutkintoa työnsä ohessa. 

Tutkijakoulutuspilotin tuoma lisäraha on ehdottomasti tarpeen, jotta tutkimukseen voi keskittyä sen vaatimalla intensiteetillä. Näin nopeutamme tohtoreiden valmistumista työelämän tarpeisiin.

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston vararehtori.

 

Yliopisto-lehti on Helsingin yliopiston tiedeaikakauslehti, joka on sitoutunut Journalistin ohjeisiin.