Iltavirkut liikkuvat aamuvirkkuja vähemmän, todetaan tuoreessa väitöstutkimuksessa, joka kartoitti vähäisen liikunnan ja unen yhteyttä sydäntautiriskiin.

Liikuntatieteiden maisteri Heini Wennman tutki tuoreessa väitöskirjassaan liikunnan ja unen yhteyttä sydän- ja verisuonitautien aineenvaihdunnallisiin riskitekijöihin, kuten korkeaan verenpaineeseen, sokerihemoglobiiniin ja painoindeksiin sekä matala-asteiseen tulehdukseen.

Wennman käytti aineistonaan Kansallista FINRISKI 2012 -tutkimusta, jonka otos koostui 25–74-vuotiaasta väestöstä. Tutkimukseen osallistui 3383 naista ja 3041 miestä.

Aineistosta selvisi, että vähäinen liikunta, runsas ruudun äärellä istuminen ja vähäinen tai riittämättömäksi koettu uni lisäsivät sydänterveiden laskennallista ennustetta sairastua sydän- ja verisuonitauteihin seuraavan kymmenen vuoden sisällä.

Etenkin naisilla löydettiin yhteys moniin kohonneisiin aineenvaihdunnallisiin riskitekijäarvoihin kuten verenpaineeseen ja painoindeksiin.

Tutkimuksessa selvitettiin myös vuorokausirytmin eli kronotyypin yhteyttä liikuntaan ja istumiseen. Perinteisten aamu- ja iltatyyppien lisäksi löydettiin kronotyyppiryhmä, jota kuvastaa iltapainotteisuus yhdessä aamuväsyneisyyden kanssa. Tämä ryhmä sekä perinteiset iltatyypit harrastivat vähemmän liikuntaa vapaa-ajalla kuin aamutyypit. Iltatyypit myös istuivat enemmän.

– Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että liikunnan ja unen vuoropuhelulla on tärkeä rooli sydän- ja verisuoniterveydessä, Wennman toteaa.

LitM Heini Wennman väittelee 25.11.2016 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Physical activity, sleep and cardiovascular diseases – Person-oriented and longitudinal perspectives". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Haartmaninkatu 3, luentosali 2. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot: Heini Wennman, heini.wennman@thl.fi