Yliopistollisen hevossairaalan MRSA-sairaalabakteeri on rauhoittunut

Hevossairaalaa viimeiset puolitoista vuotta koetellut MRSA-taudinpurkaus on osoittanut hiipumisen merkkejä. Kevään 2020 aikana taudinpurkaukseen liittyvät sairaalaperäiset MRSA-tartunnat hevosilla on saatu selvään laskuun Yliopistollisessa hevossairaalassa. Viimeisin selvästi taudinpurkaukseen liittyvä MRSA-löydös on todettu maaliskuun lopussa 2020.

Maaliskuun jälkeen MRSA-kantoja on seulontanäytteissä todettu kuudella hevosella, mutta ne eivät ole olleet Hevossairaalan epidemiakannan kaltaisia. 

– Yliopistollisessa hevossairaalassa joulukuusta 2018 alkaen esiintynyt MRSA-bakteeri on tähän mennessä aiheuttanut oireettoman tartunnan noin 90 hevoselle. Kyseisen bakteerin aiheuttamia leikkaushaavatulehduksia on kuitenkin todettu vain kolmella hevosella. Olemme päässeet tähän valoisaan tilanteeseen, koska torjuntatoimia Hevossairaalassa on tehostettu ja potilaita on aktiivisesti seulottu. Taudinpurkauksen aikana bakteerin varalta on tutkittu yhteensä noin 1000 seulontanäytettä lähes 700 hevoselta, kertoo Elina Aimo-Koivisto, tarttuviin eläintauteihin erikoistuva eläinlääkäri, Eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta. 

MRSA-bakteerista ei haittaa tavallisessa talliympäristössä

MRSA-bakteerista ei ole haittaa terveille eläimille tai ihmisille. Koti- ja talliympäristössä oireetonta MRSA-bakteerin kantajahevosta ei tarvitse eristää toisista hevosista, muista eläimistä tai ihmisistä. Eläimen kanssa oleskelua ja harrastamista ei myöskään tarvitse rajoittaa MRSA-bakteerin vuoksi. Hevosesta ei kotioloissa tarvitse ottaa näytteitä tartunnan poistumisen seuraamiseksi. 

– Huolellinen käsien pesu on ensisijaisen tärkeää tartunnan leviämisen ehkäisyssä ja suojautuessa niin MRSA-bakteeria kuin mitä tahansa muutakin bakteeritartuntaa vastaan, toteaa Aimo-Koivisto.

Mikäli MRSA-positiivisen eläimen kanssa päivittäisessä lähikontaktissa oleva ihminen joutuu sairaalahoitoon, on hyvä mainita eläimen MRSA-tartunnasta hoitohenkilökunnalle.

Seulonnat varmistavat: MRSA-epidemiakantaa ei ole tavattu yli kahteen kuukauteen

Viimeisin suoraan taudinpurkaukseen liittyvä positiivinen bakteerinäyte on otettu maaliskuun lopussa, minkä jälkeen uusia tartuntoja ei ole todettu yhdeksään viikkoon. MRSA-bakteeria ei ole vuoden 2020 aikana todettu myöskään hevosten infektionäytteistä. Kaikki yli 24 tuntia sairaalahoidossa olleet hevoset on seulottu sairaalasta lähtiessä, ja lisäksi on tehty niin sanottuja joukkoseulontoja, joissa seulotaan kaikki kyseisellä hetkellä sairaalahoidossa olevat hevoset. Toukokuun aikana tehdyissä kolmessa joukkoseulonnassa yhdessäkään ei ole todettu taudinpurkaukseen liittyvää MRSA-kantaa. 

– Tämän MRSA-kannan ei enää katsota aiheuttavan suurentunutta tartuntariskiä Hevossairaalan potilaille. Lopetamme sairaalahoidossa olleiden hevosten rutiininomaiset seulonnat, mutta jatkamme joukkoseulontoja vielä kesän ajan, sanoo Thomas Grönthal, Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kliinisen mikrobiologian laboratorion johtaja. 

Moniresistentit bakteerit yleistymässä

Moniresistentit bakteerikannat yleistyvät sekä ihmisillä että elämillä. Hevosten ulkomaanmatkat ja maahantuonnit, samoin kuin hevosiin lähikontaktissa olevien ihmisten matkustus voivat lisätä erilaisten MRSA-kantojen esiintymistä Suomen hevospopulaatiossa. Yliopistolliseen hevossairaalaan hoitoon tulevien hevosten joukossa tulee jatkossakin olemaan moniresistenttien bakteereiden kantajia. 

– Hevossairaalassa 2018 alkaneeseen taudinpurkaukseen liittyvä MRSA-kanta kuuluu niin sanottuun kloonikompleksiin CC398, johon kuuluvat MRSA-kannat ovat tuotantoeläimillä ja hevosilla yleistyneet Euroopassa viime vuosina ja aiheuttaneet useita hevossairaalaepidemioita. Tämän vuoksi myös 2018-2020 taudinpurkauksen aiheuttaneeseen MRSA-bakteeriin voidaan törmätä Yliopistollisessa hevossairaalassa tulevaisuudessa uudelleen, vaikka taudinpurkaus on nyt rauhoittunut, Grönthal toteaa. 

MRSA hevossairaalassa 2018-2020

 

  • Vuodenvaihteessa 2018-2019 hevossairaalassa löydettiin lyhyen ajan sisällä kolme hevosta, jotka olivat MRSA-bakteerin oireettomia kantajia. 
  • Näiden kolmen tapauksen tultua ilmi ulotettiin seulontanäytteiden otto kaikkiin sairaalahoidossa oleviin potilaisiin, jolloin todettiin lisää tartunnan saaneita oireettomia hevosia.
  • Sairaalassa järjestettiin keväällä 2019 kaksi laajamittaista saneeraussiivousta, jotka eivät kuitenkaan tuoneet toivotun laista tulosta.
  • Koko taudinpurkauksen ajan toimia tartuntojen ehkäisemiseksi sairaalassa on kehitetty ja sairaalahoidossa olevia hevosia on seulottu sairaalasta lähtiessä MRSA-tartunnan varalta. 
  • Keväällä 2020 tartunnat ovat kääntyneet selvään laskuun. Viimeisin selvästi taudinpurkaukseen liittyvä postiviinen seulontanäyte on otettu maaliskuun lopussa.
  • Taudinpurkaukseen liittyvän MRSA-kannan ei tällä hetkellä katsota aiheuttavan suurentunutta tartuntariskiä hevossairaalan potilaille, mutta kannan esiintymisen seurantaa hevossairaalassa jatketaan vielä kesän ajan.
Mikä on MRSA? 

MRSA tarkoittaa metisilliinille resistenttiä Staphylococcus aureus –bakteeria. Stafylokokkibakteereita on runsaasti kaikkien eläinten iholla ja limakalvoilla. MRSA-bakteeri eroaa tavallisista stafylokokkibakteereista vain antibioottiherkkyytensä osalta. Se ei aiheuta infektioita tavallista stafylokokkia herkemmin, mutta sairaalapotilailla MRSA voi levitä herkästi ja aiheuttaa hankalia infektioita. Tämän vuoksi eläintä, jolla on todettu MRSA-tartunta, hoidetaan sairaalassa kosketuseristyksessä.

Valtaosa hevossairaalassa MRSA-tartunnan saaneista hevosista on oireettomia kantajia. Suurin osa eläimistä puhdistuu bakteerista muutamien kuukausien kuluessa.