Yleinen aivorappeumasairaus voi alkaa kehittyä jo keski-iässä

Lewyn kappale -tauti voi olla keski-ikäisillä yleisempi kuin aiemmin on luultu, selviää tuoreesta Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksessa lähes joka kymmenenneltä yli 50-vuotiaalta löydettiin aivoista vähintään alkavia Lewyn kappale -sairauden tautimuutoksia.

Lewyn kappale -tauti on Alzheimerin taudin jälkeen toiseksi yleisin aivorappeumasairaus. Taudissa aivorunkoon, aivojen limbiseen järjestelmään ja aivokuoreen kehittyy niin sanottuja Lewyn kappaleita, jotka ovat alfasynukleiini-nimisen proteiinin kertymiä. Samanlaisia kudosmuutoksia on myös henkilöillä, joilla on diagnosoitu Parkinsonin tauti.

Lewyn kappale -tautia voi olla vaikeaa tunnistaa sairauden alussa, sillä se etenee hitaasti. Oireisiin kuuluu usein liikehäiriöitä, muistiongelmia ja psykiatrisia oireita.

Helsingin ja Tampereen yliopiston tutkijat selvittivät tuoreessa tutkimuksessaan ensimmäistä kertaa taudin kudosmuutosten esiintymistä nuorilla ja keski-ikäisillä henkilöillä, joilla ei ollut tiedossa Lewyn kappale -tautia tai Parkinsonin tautia. Aiemmat vastaavat tutkimukset ovat selvittäneet taudin esiintymistä yli 60-vuotiailla. 

Tutkijat saivat selville, että Lewyn kappale -tautimuutoksia voi alkaa kehittyä aivoissa jo keski-iässä, vaikka varsinaisia oireita ei vielä olisi.

– Löydöksemme viittaavat siihen, että Lewyn kappale -sairaus on yli 50-vuotiailla yleisempi kuin aiemmin on ajateltu. Tutkimuksessa löysimme vähintään alkavia tautimuutoksia yhdeksältä prosentilta yli 50-vuotiaista, joilla ei ollut Parkinsonin taudin tai Lewyn kappale -taudin diagnoosia, kertoo apulaisprofessori Liisa Myllykangas Helsingin yliopistosta. 

Myllykangas muistuttaa, että tutkimustulokset ovat alustavia. Lisätutkimuksia tarvitaan asian vahvistamiseksi.

Varhaisemman diagnoosin avulla tehokkaampaa hoitoa

Tutkijat hyödynsivät tutkimuksessaan laajaa oikeuslääketieteellistä suomalaisaineistoa. Aineisto koostuu noin 600:sta sairaalan ulkopuolella kuolleesta 16–95-vuotiaasta henkilöstä.

Myllykangas kertoo, että tulevaisuudessa aivorappeumasairauksiin kehitetyt hoidot kohdistetaan todennäköisesti potilaisiin, jotka ovat taudin alkuvaiheessa tai vasta riskissä sairastua tautiin.

– Hoidot ovat taudin alkuvaiheessa kaikkein tehokkaimpia. Sen vuoksi tautimuutosten yleisyyden selvittäminen myös nuoremmissa ikäryhmissä on tärkeää, Myllykangas sanoo.

Tutkimus on julkaistu Annals of Neurology -tiedelehdessä. 

 

Alkuperäinen artikkeli: Kok EH, Paetau A, Martiskainen M, Lyytikäinen LP, Lehtimäki T, Karhunen P, Myllykangas L. Accumulation of Lewy Related Pathology starts in middle age: The Tampere Sudden Death Study. Annals of Neurology, 2024. DOI: 10.1002/ana.26912