Yhteistyöllä yksilöllisiä syöpähoitoja

Helsinki Challenge -semifinalistijoukkue iCombine kehittää tehokkaampia syöpähoitoja tiedonlouhinnan keinoin.

Suomen molekyylilääketieteen instituutissa (FIMM) tehdään ex vivo -lääketutkimuksia. Se tarkoittaa, että leukemialääkkeiden tehoa testataan potilaiden sijaan heidän verinäytteisiinsä. Menetelmä mahdollistaa laajat lääketestaukset ja sopivimman lääkkeen etsimisen tehokkaasti ja potilasta kuormittamatta.

FIMMin tutkija Jing Tangin Helsinki Challenge -semifinalistitiimi iCombinen tavoitteena on yhdistää laajat biolääketieteelliset aineistot ja etsiä tiedonlouhinnan keinoin yksilöllisiä lääkevaihtoehtoja leukemian sekä tulevaisuudessa myös muiden syöpätyyppien hoitoon.

Projektissa pyritään löytämään kullekin potilaalle parhaiten toimiva lääkeyhdistelmä kattavien lääketestaus- ja genomiprofilointiaineistojen perusteella.

– Eli voisimme antaa hoitosuosituksia potilaan geneettisen taustan perusteella, Tang tarkentaa.

Monitieteiseen joukkueeseen kuuluu lääketieteen, biologian ja informaatiotieteen tutkijoita Helsingin ja Turun yliopistoista.

Tällä hetkellä tutkimus on vielä kokeellisella asteella ja tutkijat tarvitsevat vielä lisää aineistoa. Käytännössä se tapahtuu kolmivaiheisen prosessin kautta: potilas antaa näytteen, hoitava lääkäri saa lääketestin tulokset ja tutkijat saavat potilasaineistot.

Yksilöllisen lääkehoidon tulevaisuus

Tutkimusdataa on vuosien varrella kertynyt jo paljon, mutta pullonkaulaksi on muodostunut aineistojen yhdistäminen. Siksi informaatiotekniikalla ja tiedonlouhinnalla on keskeinen osa iCombine-tiimin suunnitelmassa.

– Kehitämme sarjan laskennallisia menetelmiä lääkeyhdistelmien tehon ennustamiseen, mallintamiseen ja analysointiin. Nämä menetelmät tarjoavat hyvän keinon lisätä lääkeyhdistelmien tehokkuutta yksilöllisessä lääkehoidossa, Tang sanoo.

– Tähän tarvitsemme yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Yhteinen tavoitteemme on valita potilaalle oikea lääke oikeaan aikaan. Samalla säästetään lääkehoidon kustannuksissa.

Tällä hetkellä potilasnäytteet käsitellään FIMMin kaltaisissa tutkimusinstituuteissa.

– Olemme vasta alkuvaiheessa ideoimassa, miten menetelmä saataisiin edullisesti sairaaloiden käyttöön, Tang sanoo.

Yksilöllisen lääkehoidon saavutettavuuden ja sovellettavuuden lisäämiseksi iCombine-tiimin tavoitteena on hyödyntää Helsinki Challenge -kilpailua laajemman tutkimusyhteisön rakentamisessa.

– Tietysti ensisijainen tavoitteemme on voittaa, mutta Helsinki Challengeen osallistumisen hyötynä on myös tutkimusverkoston rakentaminen. Tarvitsemme mukaan kumppaneita esimerkiksi potilasjärjestöistä, lääkärikunnasta, tutkijayhteisöstä, biopankeista, päättäjätaholta ja lääkeyhtiöistä, Tang sanoo.

Lue lisää iCombine Helsinki Challenge –tiimistä (englanniksi): Team iCombine: Our model could make cancer treatment more effective

Lue myös: Laskennalliset menetelmät mullistavat lääkekehitystä.