Vuoden 2019 Äyräpää-palkinto professori Olli Kallioniemelle

Lääkäriseura Duodecim on myöntänyt vuoden 2019 Äyräpää-palkinnon professori Olli Kallioniemelle. Maud Kuistilan vuoden 2019 tunnustuspalkinnon saa professori Markku Heikinheimo.

Professori Olli Kallioniemi toimi Suomen molekyylilääketieteen instituutin FIMMin ensimmäisenä johtajana ja professorina Helsingin yliopistossa vuosina 2007 – 2015. Kallioniemi johtaa edelleen myös omaa tutkimusryhmäänsä FIMMissä, vaikka hän on vuodesta 2016 lähtien työskennellyt päätoimisesti Karoliinisessa Instituutissa Tukholmassa.

Kallioniemi tunnetaan molekulaarisen täsmälääketieteen uranuurtajana, joka on tutkijanuransa aikana kehittänyt menetelmiä molekyylitiedon hyödyntämiseksi sairauksien diagnostiikassa ja hoidossa. Hänen oma tutkimuksensa on viime vuosina kohdistunut erityisesti syöpäpotilaiden yksilöllisen hoidon kehittämiseen.

– Professori Kallioniemen panos suomalaisen lääketieteen infrastruktuurin sekä lääketieteellisen teknologian rakentamisessa ja kehittämisessä on vertaansa vailla, toteaa Äyräpää-palkinnosta päättäneen valiokunnan puheenjohtajana toiminut professori Leo Niskanen.

Matti Äyräpään luento pidetään joka vuosi Lääkäripäivien avajaisissa. Luennon pitäjäksi valitaan menestyksellistä tutkimustyötä aktiivisesti tekevä suomalainen lääkäri. Palkintoon liittyy 20 000 euron suuruinen tunnustusapuraha.

Maud Kuistila -palkinto professori Markku Heikinheimolle

Professori Markku Heikinheimo Helsingin yliopistosta on saanut vuoden 2019 Maud Kuistilan palkinnon. Maud Kuistilan Muistosäätiön myöntämä palkinto annetaan vuosittain lääketieteen alan ansioituneelle tutkijoiden kouluttajalle. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa.

Palkinnon perusteluissa todetaan, että professori Heikinheimo on uransa aikana antanut merkittävän panoksen suomalaiseen tutkijoiden koulutukseen.

– Vuonna 2000 hänen aloitteestaan perustettiin Helsingin lastenklinikan Tutkijakoulutusohjelma, ja hän toimi sen johtajana 10 vuoden ajan. Professori Heikinheimo on toiminut myös Valtakunnallisen Kliinisen Tutkijakoulun johtajana, Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin koulutusvaliokunnan puheenjohtajana sekä sittemmin Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin hallituksen puheenjohtajana. Näissä tehtävissä hänen mottonsa ”Tämän päivän tutkimus on huomispäivän hoitoa” on osuva ja elämään jäänyt iskulause.