Verisuonikasvutekijät voivat avata uusia mahdollisuuksia sydäninfarktin hoitoon

VEGF-B-verisuonikasvutekijän avulla on mahdollista rakentaa uusia ’ohitusteitä’ ahtautuneille sepelvaltimoille, osoittaa väitöstutkimus.

Sydän- ja verisuonitaudit ovat maailmanlaajuisesti yleisin kuolinsyy ja tärkein ei-tarttuva sairaus. Läntisessä maailmassa ne ovat myös johtava sairausryhmä, kun mitataan alentunutta toimintakykyä ja menetettyjä elinvuosia (DALY). Iskeemiset sydänsairaudet aiheuttavat joka kolmannen yli 35 vuotta täyttäneiden kuolemista.

LL Markus Räsänen tutki väitöstyössään, millä tavoin VEGF-B-verisuonikasvutekijää ja siihen liitettyä Bmx-tyrosiinikinaasia voitaisiin hyödyntää sydän-ja verisuonisairauksien hoidossa ja ehkäisyssä. VEGF-B kuuluu kasvutekijäperheeseen, jonka jäsenet ovat elintärkeitä säätelijöitä veri- ja imusuonten kehityksessä ja uudismuodostuksessa. Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että VEGF-B lisää sydämen verisuonipuuston kasvua.

Syöpähoitojen sydäntoksisuudesta on muodostunut merkittävä kliininen ongelma, kun syöpähoidot ovat tehostuneet ja niiden tulokset parantuneet. Väitöstutkimuksessaan Räsänen osoitti, että VEGF-B-kasvutekijää voitaisiin hyödyntää syöpähoitojen sydäntoksisuuden hoidossa ja estämisessä.

Väitöstyön osatutkimus osoitti myös, että Bmx-tyrosiinikinaasin toimintaa estämällä voidaan ehkäistä sydämen liikakasvua ja siten myös sydämen vajaatoiminnan kehittymistä.

Räsänen havaitsi lisäksi, että sepelvaltimopuuston tihentäminen VEGF-B:n avulla voi edistää sydäninfarktista toipumista ja että VEGF-B:n avulla voi olla mahdollista kasvattaa myös aikuisessa sydämessä uusia sepelvaltimoita suoraan kammioiden sisäpinnoilta.

– Tällainen sepelvaltimoiden uusi ’ohitustie’ avaa uuden näkökulman ja uudenlaisia mahdollisuuksia sydäninfarktin hoitoon ja verenvirtauksen palauttamiseen, Räsänen toteaa.

LL Markus Räsänen väittelee 13.9.2019 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Vascular Endothelial Growth Factor-B and the Bmx tyrosine kinase in cardiac hypertrophy and revascularization". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Luentosali 2, Biomedicum Helsinki, Haartmaninkatu 8. Vastaväittäjänä on Associate Professor Kristy Red-Horse, Stanford University, ja kustoksena on professori Juha Sinisalo. Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/304803

Väittelijän yhteystiedot:

markus.rasanen@helsinki.fi