Varhain alkavalla skitsofrenialla ja laaja-alaisilla kehityshäiriöillä saattaa olla yhteys

Skitsofreniaa esiintyy yhdellä prosentilla väestöstä. Varhain alkava skitsofrenia on harvinainen ja sitä esiintyy vain neljällä prosentilla niistä jotka sairastuvat skitsofreniaan. Psykologian lisensiaatti Petra Wariksen tuoreen väitöksen mukaan varhain alkavassa skitsofreniassa ja varsinkin lapsuusiässä ennen 13. ikävuotta puhkeavassa oireilussa on todettu olevan paljon samankaltaisuutta laaja-alaisten kehityshäiriöiden kanssa. Sekä lapsuusiän autismi että Aspergerin oireyhtymä lukeutuvat laaja-alaisiin kehityshäiriöihin. Wariksen tutkimus on ensimmäinen tästä yhteisesiintyvyydestä nuorilla. 

Waris tutki väitöksessään 18 nuorta, joilla oli puhjennut skitsofrenia ennen 18 vuoden ikää.

Kahdeksalla näistä nuoresta esiintyi samanaikaisesti myös jokin laaja-alainen kehityshäiriö. Waris kiinnitti huomiota siihen, että näistä kahdeksasta vain yhdellä oli diagnosoitu laaja-alainen kehityshäiriö ennen skitsofrenian puhkeamista.

– Tämä kertoo siitä, että näitä laaja-alaisia kehityshäiriöitä on edelleen vaikea tunnistaa ja psykologit, psykiatrit sekä tämän kohderyhmän kanssa työtä tekevät tarvitsevat selvästi lisää tietoa näiden häiriöiden tunnistamiseen, Waris toteaa.

Nuoruusiässä tutkittavilla nuorilla huomattiin olevan paljon Aspergerin oireyhtymään liitettäviä piirteitä. Kuitenkin vain kolmella ne olivat läsnä jo varhaislapsuudessa.

Tutkittavilla esiintyy viiveitä kehityksellisissä taidoissa, katatonisia piirteitä ja kognitiivisia puutoksia. Niillä skitsofreniaa sairastavilla nuorilla, joilla esiintyi lisäksi samanaikainen laaja-alainen kehityshäiriö, oli suhteessa enemmän kehityksellisiä viiveitä ja katatonisia piirteitä lapsuudessa.

Olennaista on huomata, että varhain alkava skitsofrenia ja laaja-alaiset kehityshäiriöt ovat toisistaan erilliset oirekuvat, mutta ne voivat myös esiintyä samanaikaisesti. Varhain alkavaa skitsofreniaa sairastavien nuorten joukossa on siis alaryhmä, jolla on lisäksi laaja-alainen kehityshäiriö. Tätä pientä alaryhmää voi olla vaikea tunnistaa.  Tukea ja kuntoutusta tälle alaryhmälle suunniteltaessa tulee huomioida kummallekin oirekuvalle ominaiset piirteet.

Petra Waris väittelee 17.10. Helsingin yliopistossa psykologian alaan kuuluvasta aiheesta  The comorbidity of schizophrenia and pervasive developmental disorders in adolescence. Väitöstilaisuus järjestetään klo 10 yliopiston päärakennuksen auditoriossa XII (Unioninkatu 34).  Väitöstiivistelmä on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1534-8