Vanhenemiseen liittyvän rappeutumisen taustalla voi olla kantasolujen energiantuotannon häiriö

Professori Anu Wartiovaaran tutkimusryhmän vastikään julkaisemat uudet tulokset tuovat aivan uutta tietoa vanhenemisen mekanismeista. Ikääntymisoireiden taustalta löytyi häiriö kantasolujen energiantuotannossa.

Professori Anu Wartiovaaran tutkimusryhmä kansainvälisine yhteistyökumppaneineen julkaisi kiinnostavat tutkimustuloksensa arvostetussa Cell Metabolism -tiedelehdessä 3.1.2012. 

Tutkija Kati Ahlqvistin johdolla tehdyssä tutkimuksessa hyödynnettiin Ruotsissa ja USA:ssa luotua hiirimallia, jossa runsas perimän virheiden kertyminen mitokondrioihin johtaa aikaista ikääntymistä muistuttaviin seurauksiin: ihon ohenemiseen, turkin harmaantumiseen, kaljuuntumiseen, osteoporoosiin ja anemiaan. 

Tutkimus osoitti, että juuri kantasolujen poikkeava toiminta voi johtaa näihin ikääntymisoireisiin. 

— Mitokondrioiden toimintavian vuoksi kantasolujen määrä ei vähene, mutta solujen toiminta muuttuu: ne eivät enää kykene tuottamaan hyvin toimivia tehtäviinsä erikoistuneita soluja, Wartiovaara kertoo. 

— Havaitsimme myös, että osa näistä kantasolujen toimintavirheistä voitiin ehkäistä aikaisin annetulla antioksidantilla. 

Tulokset viittaavat siihen, että hapen yhdisteet säätelevät kantasolujen toimintaa ja että kantasolut ovat erittäin herkkiä mitokondrioiden toimintahäiriöille. 

— Nämä tulokset ovat läpimurto ikääntymiseen liittyvien mekanismien ymmärtämisessä ja korostavat energia-aineenvaihdunnan odottamatonta tärkeyttä kantasolujen toiminnan säätelijänä ja kudosten ylläpitäjänä, Wartiovaara sanoo.