Vakuutusala rahoittamaan hoidon vaikuttavuustutkimusta

Finanssiala ry, Tapaturmavakuutuskeskus ja Liikennevakuutuskeskus ovat solmineet sopimuksen Helsingin yliopiston kanssa hoidon vaikuttavuustutkimuksen rahoituksesta. Vakuutusala rahoittaa tutkimusta 300 000 eurolla vuodessa seuraavan viiden vuoden ajan. Tutkimusmäärärahan hallinnointi tapahtuu yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kautta.

Hoidon vaikuttavuustutkimuksen julkinen rahoitus on pienentynyt viime vuosina huolestuttavalla tavalla. Kun 1990-luvulla lääketieteelliseen tutkimukseen käytettiin 60 miljoonaa euroa valtion rahoitusta, nykyisin vuosittainen summa on enää noin 15 miljoonaa euroa.  Tästä summasta rahoitetaan sekä perustutkimusta, kliinistä tutkimusta että hoidon vaikuttavuustutkimusta.

– Vakuutusalan intressissä on yhdessä julkisen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa edistää vaikuttavaa ja oikein kohdistuvaa hoitoa. Tarpeettomien hoitotoimenpiteiden välttäminen ja rajallisten resurssien kohdentaminen vaikuttaviin hoitomuotoihin on paitsi potilaiden myös koko yhteiskunnan etu, sanoo johtaja Lea Mäntyniemi Finanssiala ry:stä.

Vakuutusala on merkittävä sairaanhoitokustannusten korvaaja. Vuonna 2018 vahinkovakuutusyhtiöt maksoivat korvauksia sairaanhoidon kustannuksista yhteensä noin 500 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Juha-Pekka Halmeenmäki Liikennevakuutuskeskuksesta kertoo, että liikennevahingoissa vammautuu usein nuoria henkilöitä, joille oikein ajoitettu ja vaikuttava hoito ja kuntoutus tuovat sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta suurta hyötyä.

– Olen iloinen, että pystymme näin edistämään korkeatasoista vaikuttavuuden tutkimusta, Halmeenmäki sanoo.

Työtapaturmissa loukkaantuu vuosittain yli 100 000 palkansaajaa. Tapaturmavakuutuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Reini toteaa, että lääketieteellisen hoidon on tärkeää tukea parhaalla mahdollisella tavalla nopeaa paranemista ja työhön paluuta.

– Tämä on sekä työtapaturmassa vahingoittuneen, hänen työnantajansa sekä yhteiskunnan etu, Reini sanoo.

Tulevaisuudessa terveydenhuollon yksi tärkeimmistä tavoitteista on tuottaa terveyspalvelut kustannustehokkaasti. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen kertoo, että tavoite nostaa vaikuttavuustutkimuksen keskiöön.

– Vaikuttavuustutkimuksen avulla saamme selville hoitojen todellisen vaikuttavuuden, jolloin voimme arvioida terveystalouden menetelmien avulla hoitojen hinta-laatusuhteita. Sekä potilaan, yhteiskunnan että vakuutuslaitosten kannalta on arvokasta löytää keinoja, joilla voimme ennaltaehkäistä ja välttää tapaturmia sekä nopeuttaa niistä paranemista, Renkonen sanoo.

Lisätietoja:

Johtaja Lea Mäntyniemi, Finanssiala ry, puh. 020 793 4230

Toimitusjohtaja Juha-Pekka Halmeenmäki, Liikennevakuutuskeskus, puh. 040 922 9000

Toimitusjohtaja Janne Reini, Tapaturmavakuutuskeskus, puh. 040 922 2907

Dekaani Risto Renkonen, lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, puh. 029 412 5110