Vakava mielenterveyden häiriö nuoruudessa jättää jäljen työuraan

Nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa sairaalahoitoa vaatineet mielenterveysongelmat ovat yhteydessä alhaisiin tuloihin, heikkoon koulutukseen ja työttömyyteen elämänkaaren aikana.

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan alle 25-vuotiaana mielenterveyshäiriön takia sairaalahoidossa olleiden työmarkkinatulemat ovat huomattavasti heikommat kuin muulla väestöllä. Riski olla pois työmarkkinoilta ja olla suorittamatta toisen tai korkeamman asteen tutkintoa on suuri.

Matalin työllisyysaste oli niillä, jotka olivat olleet sairaalahoidossa skitsofrenian takia. Heistä alle 10 prosenttia oli töissä tutkimuksen seurannan aikana.

Mielialahäiriöiden takia sairaalahoidossa olleista vajaa puolet oli töissä 25 ikävuoden jälkeen.

Nuoruudessa vakavista mielenterveysongelmista kärsineiden ansiotulot myöhemmin elämässä olivat varsin matalat, eivätkä ne juuri nousseet. Yli puolella ei ollut mitään ansiotuloja tutkimuksen seurannan aikana.   

Laaja rekisteriaineistoja hyödyntävä tutkimus käsitti yli 2 miljoonaa henkilöä, jotka asuivat Suomessa vuosina 1988–2015. Tutkittavia seuratiin 25–52-vuotiaina.

– Mielenterveyden häiriöistä kärsivät jäävät pois työmarkkinoilta hyvin moninaisten syiden takia. Vakavien häiriöiden hoidossa olisi kuitenkin hyvä jo varhaisessa vaiheessa pitää huolta, että tarjottaisiin mahdollisuuksia työelämään osallistumiseen tai kouluttautumiseen, jos vointi vain sen sallii, sanoo tutkijatohtori Christian Hakulinen Helsingin yliopistosta.

Acta Psychiatrica Scandinavica -lehdessä julkaistun tutkimuksen ovat rahoittaneet Suomen Akatemia ja Palkansaajasäätiö.

Lisätietoja:

Tutkijatohtori Christian Hakulinen, Helsingin yliopisto

Puh. 050 448 2041

Sähköposti: christian.hakulinen@helsinki.fi

Viite: Christian Hakulinen, Marko Elovainio, Martti Arffman, Sonja Lumme, Sami Pirkola, Ilmo Keskimäki, Kristiina Manderbacka, Petri Böckerman. Mental disorders and long‐term labour market outcomes: nationwide cohort study of 2 055 720 individuals. Acta Psychiatrica Scandinavica, 29 June, 2019. https://doi.org/10.1111/acps.13067