Väitös: Maksuttoman pitkävaikutteisen ehkäisyn käyttö madalsi raskaudenkeskeytyksen riskiä 80 prosenttia

Vantaan maksuton ehkäisykokeilu laski raskaudenkeskeytysten ilmaantuvuutta väestötasolla, kertoo tuore väitöstutkimus. Abortit vähenivät 15–19-vuotiailla jopa 36 prosenttia.

Vantaa on tarjonnut vuodesta 2013 asti kaikille naisille mahdollisuutta saada ensimmäinen pitkävaikutteinen ehkäisymenetelmä maksutta. Pitkävaikutteisia ehkäisymenetelmiä, kuten ehkäisykapseleita tai -kierukoita, on voinut saada maksutta kaupungin kunnallisissa ehkäisyneuvoloissa.

Lääketieteen lisensiaatti Frida Gyllenberg tutki väitöstutkimuksessaan maksuttomien pitkävaikutteisten ehkäisymenetelmien tarjoamisen vaikutuksia Vantaalla vuosina 2013–2014. Tutkimuksessa olivat mukana kaikki Vantaalla asuvat 15–44-vuotiaat naiset.

Tutkimustulosten mukaan maksuttoman pitkävaikutteisen ehkäisyn aloitukset kasvoivat kaikissa ikäryhmissä. Etenkin ne naiset, jotka olivat synnyttäneet aikaisemmin tai joilla oli ollut raskaudenkeskeytys, aloittivat maksuttoman ehkäisyn.

– Tutkimus osoittaa, että maksuttoman pitkävaikutteisen ehkäisyn valinneilla naisilla raskaudenkeskeytyksen riski oli huomattavasti, 80 prosenttia, matalampi verrattuna naisiin, jotka eivät aloittaneet maksutonta pitkävaikutteista ehkäisyä mahdollisuudesta huolimatta, Gyllenberg sanoo.

Raskaudenkeskeytykset vähenivät etenkin nuoremmissa ikäluokissa

Väitöstutkimuksen mukaan maksuton ehkäisy laski raskaudenkeskeytysten ilmaantuvuutta väestötasolla.

Eniten abortit vähenivät nuorilla: 15–19-vuotiailla raskaudenkeskeytykset vähenivät 36 prosenttia. Hieman vanhemmilla, 20–24-vuotiailla, aborttien määrä laski 14 prosenttia. Sen sijaan 25–44-vuotiaiden naisten ikäluokassa muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

– Vantaan ehkäisyohjelma lähes nelinkertaisti maksuttoman pitkävaikutteisen ehkäisyn käytön 15–19-vuotiailla, ja tätä vanhemmilla naisilla käyttö kaksinkertaistui. Lisäksi alle 25-vuotiailla pitkävaikutteisten menetelmien tarjoaminen ilmaiseksi oli myös kustannustehokasta, Gyllenberg sanoo.

LL Frida Gyllenberg väittelee 10.6.2020 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta “Long-acting reversible contraception free-of-charge: Initiations, user characteristics and induced abortions”. Väitöstilaisuus järjestetään etäväitöksenä, jota voi seurata Zoom-palvelun kautta striimattuna. Vastaväittäjänä toimii dosentti Dan Apter ja kustoksena professori Oskari Heikinheimo. Väitöskirjan elektroninen julkaisu on luettavissa E-thesis-palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:

Frida Gyllenberg
frida.gyllenberg@helsinki.fi