Uusien tekonivelmallien käyttöönotossa käytettävä harkintaa

Uusien hoitomenetelmien ja -välineiden käyttöönottoon liittyy riskejä. VTM Mikko Peltola tarkastelee tuoreessa väitöstutkimuksessaan uusien lonkan ja polven tekonivelmallien käyttöönottoon liittyvää kohonnutta uusintaleikkaustarvetta.

– Uusien tekonivelmallien käyttöönottopäätösten tulee perustua tieteelliseen näyttöön tekonivelmallien toimivuudesta ja pysyvyydestä, toteaa VTM Mikko Peltola, joka väittelee 2.9. Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa teknologisen kehityksen vaikutuksista hoidon laatuun polven ja lonkan tekonivelleikkauksissa.

Peltolan väitöskirjassa tarkastellaan erityisesti sairaalassa aiemmin käyttämättömän tekonivelmallin käyttöönoton vaikutusta potilaiden lyhyen ajan uusintaleikkauksen todennäköisyyteen.

Tutkimusaineistona hän käytti terveydenhuollon rekisteriaineistoja, joista selviävät Suomessa vuosina 1998–2011 tehtyjen lonkan ja polven kokotekonivelleikkausten tiedot ja seuranta vuoden 2013 loppuun saakka.

Peltolan aineistosta selvisi, että uuden tekonivelmallin käyttöönottoon liittyy kohonnut varhaisen uusintaleikkauksen riski. Polven tekonivelleikkausten kohdalla uusintaleikkausriski oli lonkan tekonivelleikkaukseen liittyvää uusintaleikkausriskiä korkeampi.

Erityisesti 15 ensimmäistä uudella tekonivelmallilla tehtyä leikkausta olivat suuremmassa vaarassa uusintaleikkaukselle.

– Tekonivelleikkauksiin osallistuvan henkilöstön tulee harjoitella uusien tekonivelten käyttöä ja potilaille tulee kertoa, mikäli heille ollaan suunnittelemassa tekonivelleikkausta sairaalassa hiljattain käyttöönotetulla tekonivelmallilla, Peltola toteaa.

Väitöskirjassa tutkittiin myös tekonivelleikkaustoiminnan aloittamisen ja lopettamisen yhteydessä esiintyvää laadun vaihtelua. Lonkan tekonivelleikkauksien uusintaleikkausriski oli kohonnut tekonivelleikkaukset kokonaan lopettaneissa yksiköissä viimeisinä leikattujen potilaiden kohdalla.

Järjestelmätasolla terveydenhuollossa tuleekin huomioida toiminnan keskittämisen laatuvaikutukset ja pyrkiä takaamaan potilaiden laadukas hoito myös terveydenhuoltojärjestelmän murrosvaiheissa.

 

VTM Mikko Peltola väittelee 2.9.2016 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Impact of technological change on quality of care: studies on total hip and knee replacement". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Auditorium XIV, Helsingin yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot: mikko.peltola@helsinki.fi