Uusia työkaluja digitaalisen terveystiedon hyödyntämiseen

Helsingin ja Turun yliopistojen yhteisen DigPhen-hankkeen (Tools for digital phenotyping of disease entities) tavoitteena on digitaalista terveystietoa hyödyntäen tunnistaa sairauksien yksilöllisiä ominaisuuksia ja kehittää diagnostiikkaa.

DigPhen-hanke tuo yhteen Suomen johtavat sairaalabiopankit, yhdeksän terveysalan yritystä ja joukon akateemisia toimijoita kehittämään uusia työkaluja terveystiedon tehokkaalle tutkimuskäytölle. Hankkeen rahoitus tulee Business Finlandilta ja yritysyhteistyökumppaneilta.

Terveystiedon tehokas hyödyntäminen tutkimuksessa ja potilashoidossa edellyttää korkealaatuista, kattavaa terveydenhuoltojärjestelmää ja pitkään käytössä olleita sähköisiä potilastietojärjestelmiä. Suomessa tähän on hyvät mahdollisuudet, koska terveydenhoidon tietojärjestelmiin on tallennettu suuri määrä sairauksiin liittyvää seurantatietoa erilaisten mittaustulosten, lausuntojen ja merkintöjen muodossa.

– DigPhen-hanke on tärkeä, koska tiedon määrä sekä vaihtelevat merkintä- ja tallennustavat tekevät aineistojen käsittelystä perinteisin menetelmin haastavaa, ellei mahdotonta, toteaa Helsingin Biopankin tieteellinen johtaja, professori Olli Carpén Helsingin yliopistosta.

DigPhen-hankkeessa testataan uusimpien työkalujen, kuten koneoppimisen, soveltumista terveysdatan hyödyntämiseen. Laajoja tietokokonaisuuksia käsittelemällä pyritään hahmottamaan eri tautien ilmenemisessä esiintyviä lainalaisuuksia sekä käytettyjen hoitomuotojen ja hoitotulosten välisiä syy-seuraussuhteita.  Painopistealueiksi on valittu Parkinsonin tauti ja sepelvaltimotauti sekä tietyt syöpätaudit, koska niillä on merkittävä kansanterveydellinen ja taloudellinen merkitys. Hankkeessa käsitellään vain tunnisteetonta potilastietoa.

– Keskeisimpänä tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla Suomen poikkeuksellisen laajapohjainen terveysdata saadaan paremmin palvelemaan suomalaista terveydenhuoltoa ja lääketieteellistä tutkimusta, ja tätä kautta suomalaista elinkeinoelämää, kertoo dosentti Heli Salminen-Mankonen Turun yliopistosta.

Tavoitteena on myös kehittää menetelmiä eri sairaanhoitopiirien tietovarantojen yhteen sovittamiseksi.– Hankkeessa saatavia kokemuksia voidaan hyödyntää uusien liiketoimintamallien suunnitellussa ja täten edistää uudentyyppisten julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömallien luomista, arvioi Pfizer Oy:n lääketieteellinen johtaja Jaakko Parkkinen.Lisätietoja:

Professori Olli Carpén, Helsingin yliopisto, olli.carpen@helsinki.fi

Dosentti Heli Salminen-Mankonen, Turun yliopisto, hejsalm@utu.fi

Jaakko Parkkinen, Pfizer Oy, jaakko.parkkinen@pfizer.comYrityspartnerit:

Bayer Nordic SE, Biocomputing Platforms Ltd Oy, Granitics Oy, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Innofactor Oy, MediSapiens Oy, Merck, Sharp & Dohme Corp. (MSD), Pfizer Oyj, Roche Oy, Sanofi Oy ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri