Uusi yhteistyö mahdollistaa uudenlaisia soluterapiahoitoja HUSin potilaille

HUS, Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu ja Helsingin yliopisto ovat tehneet yhteistyösopimuksen, joka edistää soluterapiavalmisteilla tehtävien kokeellisten hoitojen ja kliinisen lääketutkimuksen saamista osaksi potilaiden hoitoa.

Veripalvelu on panostanut uusiin soluterapioihin vuodesta 2009 lähtien. Työn tuloksena on saatu kantasolusiirron jälkeisen vaikean käänteishyljintäreaktion hoitoon mesenkymaalinen kantasoluvalmiste, jota on annettu potilaille Helsingin ja Turun yliopistollisissa sairaaloissa. Nyt käynnistetyn yhteistyön tarkoituksena on luoda edellytykset seuraavien, varhaisen kehitysvaiheen soluterapialääkkeiden käyttöönottoon HUSissa.

Kokeellisia hoitoja annetaan lääkärin määräyksellä potilaille, joiden ennuste paranemiselle on muuten heikko, eikä käytettävissä ole muita hoitokeinoja. Lupaavia tuloksia maailmalla on saatu esimerkiksi potilaan omien puolustussolujen käytöstä laboratorio-olosuhteissa muunneltuina hematologisten syöpien hoidossa (ns. CAR T -teknologia).

 – Toiveissa on, että uudet soluterapiat tarjoavat tulevaisuudessa hoitomahdollisuuksia sellaisiin sairauksiin, joita aiemmin on pidetty parantumattomina, toimialajohtaja Johanna Mattson HUSista kertoo.

Solut potilaalta itseltä tai luovuttajalta

HUSilla on yhteistyön edellyttämä korkeatasoinen kliininen ja tieteellinen osaaminen sekä hoitoja tarvitsevia potilaita. Siellä on myös tarvittaessa valmiudet vastata valtakunnalliseen ja kansainväliseen kysyntään uusiin soluterapiahoitoihin liittyen.

– Helsingin yliopistolle yhteistyö luo mahdollisuuden tuoda uusiin soluterapioihin liittyviä innovaatioita kliinisiin tutkimuksiin sairaalaan. Yliopisto myös osallistuu viranomaisten edellyttämän, potilaiden hoitoa edeltävän, prekliinisen näytön tuottamiseen mm. valmisteiden turvallisuuteen ja tehoon liittyen, kertoo professori Kim Vettenranta Helsingin yliopistosta.

Veripalvelu vastaa yhteistyön puitteissa valmistettavien soluterapialääkkeiden tuotannosta. Sillä on kliinisen tason soluvalmistukseen ja translaatioon tarvittava osaaminen ja olosuhteet, joissa voidaan valmistaa joko ATMP- (Advanced Therapy Medicinal Products) tai kudosvalmisteiksi luokiteltuja uusia soluterapiavalmisteita asianmukaisilla valmistusluvilla. Solut saadaan joko potilaalta itseltään tai vapaaehtoiselta luovuttajalta.

Veripalvelu on jo aiemmin valmistanut uuden sukupolven soluterapiavalmisteita yksittäisille potilaille kantasolusiirron jälkeisen käänteishyljinnän lisäksi vaikeiden palovammojen hoitoon.

Strateginen yhteistyö syvenee

Veripalvelun Solutuotantokeskuksen osastonjohtajan Johanna Nystedtin mukaan on välttämätöntä, että yhteistyötä tutkijoiden, kliinikoiden, terveydenhuolto- ja lääkealan sekä viranomaisten kesken tiivistetään, jotta uudet lupaavat soluterapiainnovaatiot saadaan mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti tutkimuslaboratorioista potilaiden hyödyksi.

– Tämä on yksi askel kohti laajempia yhteistyöverkostoja, Nystedt iloitsee.

Yhteistyön myötä tuotettavat soluterapiavalmisteet valmistetaan ainoastaan kokeellisia hoito-ohjelmia ja kliinisiä lääketutkimuksia varten. Uusia soluterapia-aihioita arvioidaan kliinisen asiantuntijaryhmän johdolla.

Lisätietoja:

Johanna Nystedt, dosentti, osastonjohtaja, Solutuotantokeskus, Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu, p. 044 329 6491

Kim Vettenranta, professori, Helsingin yliopisto, HUS ja SPR Veripalvelu, p. 050 513 0984

Johanna Mattson, toimialajohtaja, HUS Syöpäkeskus, p. 050 427 9165