Uusi projekti tutkii tunteita ja vuorovaikutusta työelämässä

Tekes on myöntänyt rahoituksen projektille, jossa tutkitaan vuorovaikutusta työelämässä teknologian yleistyessä.

– Teknologinen kehitys muuttaa perustavanlaatuisesti toimintaympäristöä ja ihmisen roolia työssä. Kun kaikki, mitä voidaan automatisoida, automatisoidaan, korostuu ihmisen työssä se, mihin kone ei pysty, sanoo uuden "Quantifying Human Experience for Increased Intelligence Within Work Teams and in the Customer Interface" -projektin johtaja Katri Saarikivi Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksiköstä.

– Yksi kestävimmistä ihmisen tehtävistä työssä on vuorovaikutus toisten kanssa ja yksi tärkeimmistä työtaidoista on empatiakyky, hän lisää.

Vuorovaikutusteknologiat eivät kuitenkaan vielä tarpeeksi kohtaa niitä käyttävien ihmisten tarpeita.

– Näiden työkalujen pääpuutteet liittyvät juuri niihin tekijöihin, jotka määrittävät sujuvaa ihmistenvälistä vuorovaikutusta: jaettua kontekstia, synkronoitumista ja ennen kaikkea tunnetiedon laadukasta välittymistä. Sen seurauksena empatia estyy, väärinymmärrykset ovat tavallisia, jaetun ongelmanratkaisun tehokkuus heikkenee ja yhteistyö ei ole niin hyvää kuin se voisi olla, Saarikivi kertoo.

Tutkimusprojektin tavoitteena on luoda uutta tietoa laadukkaan vuorovaikutuksen mekanismeista. Se avaa mahdollisuuksia parantaa digitaalista ja kasvokkain tapahtuvaa ihmisten välistä vuorovaikutusta sekä mahdollistaa tunnetiedon käyttämisen palvelujen, asiakaskokemusten ja applikaatioiden suunnittelussa.

Tutkimus toteutetaan tosielämän työtilanteissa, esimerkiksi tutkimalla etätiimien vuorovaikutusta, VR-ympäristöissä tapahtuvaa vuorovaikutusta tai potilaan ja lääkärin kohtaamisia. Tutkimuksessa hyödynnetään uusia tunne- ja vuorovaikutusteknologioita, kuten sensoriteknologiaa ja konenäköä.

Helsingin yliopiston koordinoimassa hankkeessa ovat mukana Aalto-yliopisto ja Oulun yliopisto. Projektin kokonaisbudjetti on noin 1,5 miljoonaa euroa, josta Helsingin yliopistolle myönnetty Tekes-rahoitus on noin 430 000 euroa, Aallolle 250 000 ja Oulun yliopistolle 190 000.

Helsingin yliopistosta ovat mukana kognitiivisen aivotutkimuksen yksiköstä muun muassa Valtteri WikströmTommi MakkonenMari TervaniemiMinna Huotilainen ja Silja Martikainen. Aalto-yliopistosta mukana ovat Median laitoksen professori Teemu Leinonen ryhmineen ja kompleksisten verkostojen tutkimuksen professori Jari Saramäki. Oulun yliopistosta mukana ovat Konenäön tutkimuskeskuksen professorit Matti Pietikäinen ja Guoying Zhao ryhmineen.

Lisäksi konsortiossa on kymmenen yrityspartneria: Reaktor, Wunder, IF, Mehiläinen, Fondia, Fira, Avaus, Affecto, Elisa ja Wörks.

Lisätietoja: Katri Saarikivi, puh. 0443045897