Uusi avoin verkkokurssi Rethinking health pyrkii ratkomaan terveydenhuollon ongelmia

Päättäjille, lääkäreille, hoitajille ja opiskelijoille suunnattu kurssi esittelee vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon perusteet, jossa tuloksia mitataan hoidon lopputuloksen ja ihmisen elämänlaadun perusteella.

Teknologian kehitys, sairaanhoidon kasvavat kustannukset, koronakriisi ja ikääntyvä väestö ovat osoittaneet, että Suomen ja koko maailman terveydenhuolto kaipaa uudistumista. Ratkaisun avaimet voisivat löytyä vaikuttavuusperusteisesta terveydenhuollosta, jota opettaa nyt maksuton verkkokurssi Rethinking health: Vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon perusteet.

Kurssin toteuttavat teknologiayhtiö Reaktor, Helsingin yliopisto ja sote-alaan erikoistunut konsulttitoimisto Gesund Partners.

Vaikuttavuusperusteisessa ajattelussa tuloksia mitataan ihmisen elämänlaadun ja hoidon lopputuloksen, ei tehtyjen toimenpiteiden perusteella. Malliin kuuluu myös kokonaisvaltainen tapaturmien ja sairauksien ennaltaehkäisy. Esimerkiksi liukuesteiden hankkiminen ikäihmisten kenkiin on sekä miellyttävämpää että halvempaa kuin liukkailla keleillä kaatumisista johtuvat lonkkaleikkaukset.

– Terveydenhuoltojärjestelmä on ajautumassa kriisiin. Nykyinen rahoitusmalli ei kannusta ennaltaehkäisyyn tai hoidon laadun parantamiseen – tehdyistä toimenpiteistä maksetaan hoitotuloksista riippumatta. Samaan aikaan elintapasairaudet lisääntyvät ja terveydenhuollon kustannukset kohoavat maailmanlaajuisesti, kurssin ideointiin osallistunut lääkäri, väitöskirjatutkija ja Gesund Partnersin konsultti Anni Karjala sanoo.

Vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto voisi olla ratkaisu useisiin alan ongelmiin ja tuoda uusia näkökulmia myös koronakriisiin. Esimerkiksi taudin pitkittyneet oireet saattavat vaikuttaa potilaiden elämänlaatuun voimakkaasti, minkä mittaaminen ja huomioiminen kuntoutuksessa olisi ensiarvoisen tärkeää.

Karjalan mukaan moni alan toimija ei kuitenkaan tiedä vaikuttavuusperusteisuudesta riittävästi, mikä hidastaa ajattelun rantautumista käytäntöön.

Kurssin sisältöä on suunniteltu yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Tavoitteena on, että sen käyvät kaikki sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja parhaimmillaan myös jo ammatissa toimivat.

– Vaikuttavuusperusteisen taudinmäärityksen ja hoidon periaatteet kannattaa ottaa haltuun jo varhain. Kyse on keskeisistä yleisperiaatteista, professori Minna Kaila sanoo.

Englanninkielinen kurssi on avoin maailmanlaajuisesti, mutta siinä käytetään aluksi esimerkkinä paljon Suomen terveydenhuoltoa. Tavoitteena on myöhemmin paikallistaa sisältöä koskemaan muiden avainmaiden järjestelmiä.

Kurssin teknisestä toteutuksesta ja käyttäjäkokemuksesta vastaa teknologiayhtiö Reaktor.

Reaktor ja Helsingin yliopisto ovat aiemmin tehneet yhdessä Elements of AI -kurssin, jonka tavoitteena on opettaa tekoälyn perusteet yhdelle prosentille väestöstä. Huippuyliopisto MIT:n innovaatiopalkinnon voittaneella kurssilla on jo puoli miljoonaa osallistujaa ympäri maailman, ja sitä käännetään parhaillaan kaikille virallisille EU-kielille.

Rethinking health -kurssia sponsoroivat yksityinen sote-palveluntarjoaja Mehiläinen sekä lääkeyhtiöt Novartis sekä Janssen Finland yhdessä lääkinnällisiä laitteita valmistavan Johnson&Johnson Finlandin kanssa.

Tutustu Rethinking health: The fundamentals of value-based healthcare -kurssiin