Uskonnollisuus ei lisää anoreksian riskiä

Paastoaminen on yksi hartauden harjoittamisen muodoista monessa eri uskonnossa. Uskonnollisuuden on epäilty olevan anoreksian riskitekijä. Tuoreessa Helsingin yliopiston tutkimuksessa uskonnollisuuden ei kuitenkaan todettu lisäävään anoreksiaan sairastumista.

– Keskiajalla oli pyhimyksiä, jotka näännyttivät itsensä nälkään. Tunnetuin heistä oli 1300-luvulla elänyt Pyhä Katariina Sienalainen, joka kuoli 33-vuotiaana äärimmäisen laihana nykyistä anoreksiaa muistuttaviin oireisiin, Helsingin yliopiston apulaisprofessori Anna Keski-Rahkonen kuvaa tutkimuksen taustoja. Noista ajoista lähtien ajatus uskonnollisuuden ja anoreksian mahdollisesta yhteydestä on aika ajoin noussut esiin.

Tutkimuksessa seurattiin lähes 3 000 suomalaista naista ja heidän vanhempiaan. Tutkittavien naisten ja heidän vanhempiensa uskonnollisuutta selvitettiin kyselylomakkein naisten ollessa 16-vuotiaita. Naiset kertoivat uskonnollisuudestaan uudestaan 22-27-vuotiaina, jolloin myös selvitettiin, ketkä naisista olivat sairastaneet anoreksiaa.

Tutkimus oli ensimmäinen, jossa uskonnollisuuden ja anoreksian mahdollista yhteyttä selvitettiin koko väestöä edustavalla tutkimusotoksella.

– Tutkimuksemme perusteella näyttää siltä, ettei uskonnollisuus ainakaan yleisellä tasolla ole merkittävä naisten anoreksiaan vaikuttava tekijä, toteaa tutkija Pyry Sipilä Helsingin yliopistosta.

– On kuitenkin syytä muistaa, että uskonnollisuus on hyvin moninainen ilmiö, joten tutkimuksemme tuloksia ei voi suoraan yleistää kaikkeen uskonnollisuuteen. Ainakaan uskonnollisuus ei Suomen oloissa lisää anoreksiaa, Sipilä tarkentaa.

– Saattaa myös olla, että uskonnollisuus suojaa hieman kehonkuvan ongelmilta. Tiedetään, että uskonnollisuudella voi olla monenlaisia mielenterveyttä suojaavia vaikutuksia.

Tutkimus julkaistiin International Journal of Eating Disorders -lehdessä.

Lisätietoja:

Tutkija Pyry Sipilä, Helsingin yliopisto
Puh. 050 349 2495, pyry.sipila@helsinki.fi /

Apulaisprofessori Anna Keski-Rahkonen, Helsingin yliopisto
Puh. 040 571 2095, anna.keski-rahkonen@helsinki.fi

Viite: Sipilä P, Harrasova G, Mustelin L, Rose RJ, Kaprio J, Keski-Rahkonen A. Holy anorexia - Relevant or relic? Religiosity and anorexia nervosa among Finnish women. Int J Eat Disord. 2017 Mar 27. doi: 10.1002/eat.22698    http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eat.22698/abstract